Wat is watervacatures?

Watervacatures.nl is dé vacaturesite voor de watersector. Watervacatures.nl plaatst vacatures automatisch door in een krachtig netwerk. Dit heeft als voordeel dat een vacature op een snelle en gemakkelijke manier een grote doelgroep bereikt. Dit netwerk/deze partners verspreiden jouw vacature in hun eigen netwerk. Dit doen ze via hun eigen website, vacaturebank, nieuwsbrieven, social media, beurzen, app en/of magazines. Op deze manier bereiken we zowel de actief werkzoekenden maar ook de latent geïnteresseerden.

Vacatures staan online gedurende de periode dat ze vacant zijn. Indien er geen einddatum is, worden vacatures maximaal 60 dagen online geplaatst.

Dé plek dus om jouw vacature(s) onder de aandacht te brengen!

Een vacature plaatsen? Neem dan even contact met ons op: Tamara Bos, Tel: 070-2228351 of 06-12065758, E-mail : info@watervacatures.nl

Partnernetwerk

Watervacatures.nl werkt samen met:

H2OH2o100procentwater

H2O is een uitgave van KNW Waternetwerk. Onder H2O media vallen het vakblad H2O, kennismagazine Water Matters en H2O Online met website en de digitale nieuwsbrief H2O-nieuws, met nieuws, vakartikelen, vacatures, activiteiten, agenda en waterblogs. H2O is bestemd voor waterprofessionals in de hele waterketen. Het vakblad is verkrijgbaar door lid te worden van KNW of door een abonnement te nemen. Naast het maandelijkse vakblad krijg je twee keer per jaar kennismagazine Water Matters en toegang tot premium artikelen op de website. De digitale nieuwsbrief H2O-nieuws verschijnt twee keer per week (met uitzondering van de zomer), met actueel nieuws, activiteiten en vacatures.
Iedere dinsdag en donderdag verschijnt de nieuwsbrief van H2O / KNW.

Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW)KNW

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in Nederland dat het uitwisselen van kennis, kunde en ervaring stimuleert en zo meer samenhang in de watersector wil creëren. KNW streeft naar meer verbinding tussen praktijk en theorie, tussen werkvloer en management, beleid en uitvoering, tussen nationaal en internationaal en tussen jong en oud. Met haar activiteiten wil KNW meer jongeren aantrekken en de versnippering en vergrijzing in de watersector tegengaan en daarnaast bruggen slaan naar sectoren die te maken hebben met water. Omdat het een onafhankelijke vereniging is, kan het actuele onderwerpen objectief aankaarten.
Iedere dinsdag en donderdag verschijnt de nieuwsbrief van H2O / KNW.

InfraJobBoard.nlInfraJobBoard

InfraJobBoard.nl is de online vacaturebank voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW,  Infra, Water) op VMBO,- MBO-, HBO- en WO-niveau en toont de meest actuele vacatures. We doen het samen, jij weet wie je zoekt, wij verspreiden jouw vacature in een groot, krachtig en breed netwerk. Dit heeft als voordeel dat een vacature op een snelle en gemakkelijke manier een grote doelgroep bereikt. InfraJobBoard.nl is samenwerkingpartner van Watervacatures.nlH2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk). InfraJobBoard.nl is verantwoordelijk voor de verkoop van de GWW vacatures op deze sites en in de nieuwsbrief van H2O / KNW.
Meer weten hierover? Neem contact op: info@infrajobboard.nl of met 070-2228351

TechniekJobBoard.nlTechniekJobBoard

TechniekJobBoard.nl is de online vacaturebank voor technici op VMBO,- MBO-, HBO- en WO-niveau en toont de meest actuele Technische vacatures in de breedste zin van het woord in alle vakgebieden. We doen het samen, jij weet wie je zoekt, wij verspreiden jouw vacature in een groot en breed netwerk. TechniekJobBoard plaatst vacatures automatisch door in een krachtig label/partner netwerk. Dit heeft als voordeel dat een vacature op een snelle en gemakkelijke manier een grote doelgroep bereikt. TechniekJobBoard is al jaren samenwerkingpartner van watervacatures.nlH2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk). TechniekJobBoard is verantwoordelijk voor de verkoop van de watervacatures op deze sites en in de nieuwsbrief van H2O / KNW.
Meer weten hierover? Neem even contact op: info@techniekjobboard.nl of 070-2228351

De StroomversnellersWatervacatures-DeStroomversnellers

De Stroomversnellers is een aantrekkelijk en inspirerend talentprogramma waarmee studenten uit het mbo, hbo en wo:
– Kennis kunnen maken met de water- en maritieme sector. Studenten zien wat de sector te bieden heeft en de sector kan talent aan zich binden
– Samen kunnen leren en zich ontwikkelen via een breed programma van excursies, maar ook trainingen en masterclasses
– Onderling een netwerk kunnen vormen waar ze in studententijd, maar ook later als jong-professional van kunnen profiteren

Het programma wordt in co-creatie met partners én studenten (waterambassadeurs) vormgegeven. De Stroomversnellers is een samenwerking tussen: het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Vereniging van Waterbouwers, Netherlands Maritime Technology, Topsector Water & Maritiem en Nationaal Watertraineeship.

Aqua Nederland Vakbeurs en Rioleringsvakdagen / Aqua NederlandVakbeursAquaNederland

Het is de enige nationaal georiënteerde waterbeurs waar u drie dagen lang kunt netwerken met professionals uit de waterbranche. Aqua Nederland is de nieuwe naam voor de gecombineerde vakbeurs. Wij zien dat er eigenlijk maar één waterketen is in Nederland die steeds meer een geheel vormt. Een keten die gelukkig steeds meer samenwerkt om de uitdagingen op het gebied van circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie en veilig water aan te gaan. Onder Aqua Nederland wordt vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samengebracht. Daarbij krijgen de vier watertypen, afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer meer gerichte kennissessies, demonstraties en netwerkmogelijkheden.
Onze watervacatures worden al jaren tijdens deze dagen, dit evenement, gepresenteerd in samenwerking met de beurs.

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie is een platform waarin alle onderdelen vaSKIWWatervacaturesn de industriële watersector vertegenwoordigd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk. Met het platform stimuleert SKIW de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie. Tevens wordt bij de samenstelling van het bestuur rekening gehouden met de noodzaak om contacten te leggen met andere platforms voor kennisuitwisseling, zoals ENVAQUA, KNW Waternetwerk, KWR, VEMW en Wetsus. Het secretariaat van SKIW wordt verzorgd door ENVAQUA.

WaterinfodagWaterinfodagWatervacatures

Waterinfodag is hét landelijke evenement over informatievoorziening in de watersector. De waterinfodag is dè jaarlijkse ontmoetingsdag in de watersector. Het is een bruisende dag met aansprekende presentaties, volop netwerkmogelijkheden en een beurs. Het is een netwerkevenement voor waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en bedrijven. Het programma op de Waterinfodag geeft antwoorden, roept vragen op en legt verbindingen. Voor alle kerntaken in de watersector zijn er programma’s: waterbeheer, kwaliteitsbeheer, Waterkeringen en Drinkwater.
Onze watervacatures worden tijdens deze dag, dit evenement, gepresenteerd.

 

Ontvang H2O-nieuws en watervacatures in je inbox

Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste watervacatures en H2O-nieuws direct in je inbox!
Email address
Deze service wordt verzorgd door H2ONieuws