Trainee Data Driven Storytelling

Kom jij Staatsbosbeheer versterken? Met een frisse blik op data, geef je de juiste duiding en vertel je het heldere verhaal, over de natuur en de natuurontwikkeling daarbuiten. Het gaat om een traineeplek bij de landelijke afdeling Natuur & Samenleving. Je zal gaan werken vanuit het team Natuur, in de vakgroep monitoring/terreinbeheer.

Taakomschrijving

Kom jij Staatsbosbeheer versterken? Met een frisse blik op data, geef je de juiste duiding en vertel je het heldere verhaal, over de natuur en de natuurontwikkeling daarbuiten. Het gaat om een traineeplek bij de landelijke afdeling Natuur & Samenleving. Je zal gaan werken vanuit het team Natuur, in de vakgroep monitoring/terreinbeheer.

Staatsbosbeheer werkt al bijna 125 jaar aan de bos- en natuurontwikkeling in Nederland. In de loop der jaren is de positie en het werkpakket breder geworden en is de kennis over processen in die natuur verrijkt. Naast kennis, ervaring is ook de meettechniek en de manier van monitoring veranderd en zijn met de huidige technische ontwikkeling de mogelijkheden om te komen van data, naar informatie naar duiding legio. Ook is de beschikbaarheid van data toegenomen en ook dit vraagt om gebruik van nieuwe manieren van deze data gebruiken om uiteindelijk het verhaal te vertellen of om verantwoording af te leggen. Kortom om antwoord te geven om belangrijke vraagstukken uit de organisatie, uit de politiek en uit de samenleving.

Wat ga je doen?
Voorbeelden van vragen waar we aan werken zijn: hoe gaat het met de biodiversiteit in onze natuurgebieden? Wat is de ontwikkeling van de vegetatie? Hoe verhoudt de waterstand zich eigenlijk tot de CO-uitstoot van veen in dit gebied? Welke hydrologische maatregelen zijn het meest effectief gelet op ervaringen elders? Wanneer zien we eigenlijk effect van herstelmaatregelen (stikstofreductie)?
Ook denken we na hoe natuurbeheer en het in stand houden van bepaalde Habitats op bepaalde plekken zicht verhoudt tot klimaatverandering met bijbehorende effecten. Zoals bijvoorbeeld verzilting, verdroging of zeespiegelstijging. Ook hierbij speelt data in combinatie met kennis en duiding een belangrijke rol. Kortom Staatsbosbeheer doet veel aan monitoring, heeft bijzonder veel gegevens, kennis én wil hier nog veel meer mee. Meer van weten en meer mee doen. Daarom zijn we opzoek naar een trainee die kennis heeft van processen in de Nederlandse natuur en die goed in staat is met data te stoeien, te duiden en het verhaal te vertellen. Je werkt dan ook samen met ecologen, hydrologen, communicatie, programmamanagers en teamleiders Natuur.

Jouw team
De afdeling Natuur & Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Kennis & Expertise (K&E), het toonaangevende kennisplatform binnen Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in totaal 4 directies (zie organogram).

Binnen de afdeling Natuur & Samenleving zijn de landelijke adviseurs ondergebracht met een diversiteit aan vakinhoudelijke kennis en expertises. Dit is vrij breed en zorgt voor de integrale kijk op alle aspecten die een rol spelen bij het beheren en ontwikkelen van de Nederlandse natuur. In de afdeling zijn er 3 teams:

  • Het team Natuur, het team Samenleving en het team Zaad & Plantsoen. Als trainee vind je jouw thuisbasis in het team Natuur, vakgroep monitoring/terreinbeheer.
  • Het team Natuur draagt landelijke verantwoordelijkheid op kennisdomeinen en beleid voor: ecologie, hydrologie, faunabeheer, monitoring, agrarische zaken, integraal terreinbeheer/kwaliteitssturing en het subsidiestelsel SNL.
  • Het team Natuur is het landelijk aanspreekpunt op deze kennisdomeinen en weet bruggen te bouwen tussen landelijke opgaven en de beheer- en ontwikkelpraktijk. Het is de kracht om enerzijds landelijk toonaangevend te zijn en kennis in te zetten voor de grote transities in Nederland. Anderzijds, de kennis in te zetten ten dienste van en samen met de professionals in de uitvoering van Staatsbosbeheer.

Informatie

Het Nationaal Bodemtraineeship
Het Nationaal Bodemtraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen.

Solliciteren

Meer weten?

Neem contact op met Renée Vergouwe +31 6 396 925 38

Reageer via mail op deze vacature
Vorige vacature
Procescoördinator peilbeheer
Volgende vacature
Trainee Drinkwater

Uitgelichte organisaties

Nationaal Water Traineeship TechniekJobBoard
Reageer via mail op deze vacature

Tags

Nationaal Watertraineeship
HBO, WO
Milieu, Water, Water (algemeen)
Diverse locaties

Deel deze vacature!

Meer vacatures bij deze organisatie:

Topvacatures

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier logo TechniekJobBoard

Functioneel Beheerder Z-info

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Standplaats Heerhugowaard
Bekijk vacature
Oasen logo TechniekJobBoard

Engineer Hoofdleidingen

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Bekijk vacature
Oasen logo TechniekJobBoard

(Junior) Technologisch Adviseur

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Bekijk vacature
Vechtstromen_watervacatures

Senior beleidsadviseur Waterketen

Waterschap Vechtstromen
Standplaats Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo en Emmen
Bekijk vacature
Aqualysis logo TechniekJobBoard

Senior Analist Organische Chemie

Aqualysis waterlaboratorium
Standplaats Zwolle
Bekijk vacature
Suez logo TechniekJobBoard

Projectleider waterzuivering

SUEZ
Standplaats Utrecht
Bekijk vacature
Wateropleidingen

Opleidingscoördinator Stedelijk Water en Klimaat

Wateropleidingen
Standplaats Nieuwegein
Bekijk vacature
Gemeente Alphen ad Rijn logo TechniekJobBoard

Ontwerper Riolering en Waterhuishouding

Gemeente Alphen aan den Rijn
Standplaats Alphen aan den Rijn
Bekijk vacature
Brabant water logo TechniekJobBoard

Adviseur Ecohydrologie

Brabant Water
Standplaats Breda
Bekijk vacature
Brabant water logo TechniekJobBoard

Adviseur Geohydrologie

Brabant Water
Standplaats Breda
Bekijk vacature
Nationaal Water Traineeship TechniekJobBoard

Tags

Nationaal Watertraineeship
HBO, WO
Milieu, Water, Water (algemeen)
Diverse locaties
Reageer via mail op deze vacature
Taakomschrijving

Kom jij Staatsbosbeheer versterken? Met een frisse blik op data, geef je de juiste duiding en vertel je het heldere verhaal, over de natuur en de natuurontwikkeling daarbuiten. Het gaat om een traineeplek bij de landelijke afdeling Natuur & Samenleving. Je zal gaan werken vanuit het team Natuur, in de vakgroep monitoring/terreinbeheer.

Staatsbosbeheer werkt al bijna 125 jaar aan de bos- en natuurontwikkeling in Nederland. In de loop der jaren is de positie en het werkpakket breder geworden en is de kennis over processen in die natuur verrijkt. Naast kennis, ervaring is ook de meettechniek en de manier van monitoring veranderd en zijn met de huidige technische ontwikkeling de mogelijkheden om te komen van data, naar informatie naar duiding legio. Ook is de beschikbaarheid van data toegenomen en ook dit vraagt om gebruik van nieuwe manieren van deze data gebruiken om uiteindelijk het verhaal te vertellen of om verantwoording af te leggen. Kortom om antwoord te geven om belangrijke vraagstukken uit de organisatie, uit de politiek en uit de samenleving.

Wat ga je doen?
Voorbeelden van vragen waar we aan werken zijn: hoe gaat het met de biodiversiteit in onze natuurgebieden? Wat is de ontwikkeling van de vegetatie? Hoe verhoudt de waterstand zich eigenlijk tot de CO-uitstoot van veen in dit gebied? Welke hydrologische maatregelen zijn het meest effectief gelet op ervaringen elders? Wanneer zien we eigenlijk effect van herstelmaatregelen (stikstofreductie)?
Ook denken we na hoe natuurbeheer en het in stand houden van bepaalde Habitats op bepaalde plekken zicht verhoudt tot klimaatverandering met bijbehorende effecten. Zoals bijvoorbeeld verzilting, verdroging of zeespiegelstijging. Ook hierbij speelt data in combinatie met kennis en duiding een belangrijke rol. Kortom Staatsbosbeheer doet veel aan monitoring, heeft bijzonder veel gegevens, kennis én wil hier nog veel meer mee. Meer van weten en meer mee doen. Daarom zijn we opzoek naar een trainee die kennis heeft van processen in de Nederlandse natuur en die goed in staat is met data te stoeien, te duiden en het verhaal te vertellen. Je werkt dan ook samen met ecologen, hydrologen, communicatie, programmamanagers en teamleiders Natuur.

Jouw team
De afdeling Natuur & Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Kennis & Expertise (K&E), het toonaangevende kennisplatform binnen Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in totaal 4 directies (zie organogram).

Binnen de afdeling Natuur & Samenleving zijn de landelijke adviseurs ondergebracht met een diversiteit aan vakinhoudelijke kennis en expertises. Dit is vrij breed en zorgt voor de integrale kijk op alle aspecten die een rol spelen bij het beheren en ontwikkelen van de Nederlandse natuur. In de afdeling zijn er 3 teams:

  • Het team Natuur, het team Samenleving en het team Zaad & Plantsoen. Als trainee vind je jouw thuisbasis in het team Natuur, vakgroep monitoring/terreinbeheer.
  • Het team Natuur draagt landelijke verantwoordelijkheid op kennisdomeinen en beleid voor: ecologie, hydrologie, faunabeheer, monitoring, agrarische zaken, integraal terreinbeheer/kwaliteitssturing en het subsidiestelsel SNL.
  • Het team Natuur is het landelijk aanspreekpunt op deze kennisdomeinen en weet bruggen te bouwen tussen landelijke opgaven en de beheer- en ontwikkelpraktijk. Het is de kracht om enerzijds landelijk toonaangevend te zijn en kennis in te zetten voor de grote transities in Nederland. Anderzijds, de kennis in te zetten ten dienste van en samen met de professionals in de uitvoering van Staatsbosbeheer.
Informatie

Het Nationaal Bodemtraineeship
Het Nationaal Bodemtraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen.

Solliciteren

Meer weten?

Neem contact op met Renée Vergouwe +31 6 396 925 38

Reageer via mail op deze vacature

Deel deze vacature!

Vorige vacature
Procescoördinator peilbeheer
Volgende vacature
Trainee Drinkwater

Uitgelichte organisaties

Meer vacatures bij deze organisatie:

Topvacatures

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier logo TechniekJobBoard

Functioneel Beheerder Z-info

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Standplaats Heerhugowaard
Oasen logo TechniekJobBoard

Engineer Hoofdleidingen

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Oasen logo TechniekJobBoard

(Junior) Technologisch Adviseur

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Vechtstromen_watervacatures

Senior beleidsadviseur Waterketen

Waterschap Vechtstromen
Standplaats Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo en Emmen
Aqualysis logo TechniekJobBoard

Senior Analist Organische Chemie

Aqualysis waterlaboratorium
Standplaats Zwolle
Suez logo TechniekJobBoard

Projectleider waterzuivering

SUEZ
Standplaats Utrecht
Wateropleidingen

Opleidingscoördinator Stedelijk Water en Klimaat

Wateropleidingen
Standplaats Nieuwegein
Gemeente Alphen ad Rijn logo TechniekJobBoard

Ontwerper Riolering en Waterhuishouding

Gemeente Alphen aan den Rijn
Standplaats Alphen aan den Rijn
Brabant water logo TechniekJobBoard

Adviseur Ecohydrologie

Brabant Water
Standplaats Breda
Brabant water logo TechniekJobBoard

Adviseur Geohydrologie

Brabant Water
Standplaats Breda
Menu

Ontvang H2O-nieuws en watervacatures in je inbox

Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste watervacatures en H2O-nieuws direct in je inbox!
Email address
Deze service wordt verzorgd door H2ONieuws