Teammanager Water

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen binnen het themateam. Hierbij heb je scherp welke bijdrage het themateam levert aan de doelen zoals verwoord in de beleidsprogramma’s. Je werkt in partnerschap met een duidelijke rol en met inzet van effectieve instrumenten en zorgt voor monitoring, waarmee je de beleidscyclus rond maakt.

Taakomschrijving

Ben jij de inspirerende teammanager met oog voor Natuur, Agrifood, Gezonde en Veilige Leefomgeving en Water?

Bij de provincie Gelderland werken we met het themateam Vitaal Platteland aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland. Dit doen we door te zorgen voor een gezonde en schone leefomgeving met als basis een goed functionerend bodem/watersysteem, landbouw die daarin duurzaam is ingepast en natuur met veel biodiversiteit.

Als teammanager Vitaal Platteland heb je als aandachtsveld water.

De functie

Als een van de managers bij Vitaal Platteland heb je verschillende rollen te vervullen.

Programmering

Het themateam Vitaal Platteland is binnen de Provincie een onderdeel van de afdeling Programmering. Alle managers van Programmering zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vertalen van de ambities uit de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en wettelijke taken naar concreet haalbare doelen en resultaten. Hierbij ben je in lijn van Gaan voor een Gaaf Gelderland scherp op doelbereik, provinciale rolneming en inzet van de verschillende instrumenten om impact te genereren en de monitoring daarvan.

Vitaal Platteland

De managers van Vitaal Platteland opereren als team en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor heel Vitaal Platteland, waarbij jouw focus ligt op het aandachtsveld Water. Samen met je collega’s en afhankelijk van je eigen kennis, kleur en ervaring bepaal je de rolverdeling op zaken die het eigen aandachtsveld overstijgen. Om de samenwerking en de rolverdeling goed vorm te kunnen geven gaan we een ontwikkeltraject opstarten.

Je bevordert integraal werken binnen de opgave voor Vitaal Platteland en een goede integrale afstemming met de andere teams en opgaven binnen de provincie. Woorden die hierbij passen zijn, van sectoraal naar integraal, gebiedsgerichte aanpak, smeden van allianties met binnen en buiten.

Water

Je staat centraal voor het aandachtsveld Water. Binnen het aandachtsveld gaat het op hoofdlijnen om schoon water, voldoende water en waterveiligheid. Deze onderdelen staan in verbinding met de vele ambities van de provincie en zijn in ontwikkeling ten aanzien van integraal en gebiedsgericht werken.

Je stuurt en faciliteert daarbij op 4 aspecten: mens, team, inhoud en bedrijfsvoering:

 • Inhoud: je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen binnen het themateam. Hierbij heb je scherp welke bijdrage het themateam levert aan de doelen zoals verwoord in de beleidsprogramma’s. Je werkt in partnerschap met een duidelijke rol en met inzet van effectieve instrumenten en zorgt voor monitoring, waarmee je de beleidscyclus rond maakt.
 • Mens: je bent HR-verantwoordelijk voor de ca. 35 mensen binnen het aandachtsveld Water. Met hen voer je o.a. het goede gesprek, waarbij je aandacht hebt voor de menskant, draag je bij aan duurzame inzet van mensen (opleiding, vitaliteit) en stimuleer je persoonlijk leiderschap.
 • Team: je zorgt voor een thuisbasis en het ontwikkelen vakmanschap (kennisbasis), en zorgt voor teamontwikkeling (teamopdracht) waarbij je optimaal gebruik maakt van de talenten binnen je team.
 • Bedrijfsvoering: je bent verantwoordelijk voor bemensing van je eigen team en die van de integrale opgaven en de gebiedsagenda’s vanuit de kennis en expertise binnen Vitaal Platteland. En je zorgt ervoor dat de communicatie, P&C-cyclus, M&M, monitoring & databeheer, kennis van regelgeving (zoals AVG voor jouw team) goed op orde zijn.

Je ontwikkelt samen met je team focus en uitvoeringskracht op de ambities waar de provincie voor staat. Je onderhoudt een stevig contact met het bestuur en zorgt voor structuur in de overleggen van de bestuurder. Hier ligt ook een belangrijke taak naar de partners buiten.

Je zet je met je team in op die thema’s waar we als provincie een eigen provinciale opgave/verantwoordelijkheid hebben. Je stemt goed af met interne partners als VV/HH en Subsidie en met externe partners om impact te genereren

De afdeling Programmering is in ontwikkeling. Dit kan op langere termijn gevolgen hebben voor het themateam Vitaal Platteland en de gevraagde rol. Je denkt hierin proactief mee vanuit de koers van de organisatie en neemt leiderschap.

Hoe ga je het doen?

 • Je rapporteert aan je opdrachtgever (i.c. Albert Thijssen namens het concern management). Je werkt in verbinding samen met je collega-managers.
 • Je bent in eerste instantie HR-verantwoordelijke voor de mensen in het aandachtsveld Water, die werken aan doelen van Vitaal Platteland, de integrale opgaven en gebiedsagenda’s. Daarbij is het de uitdaging om de talenten uit het team optimaal in te zetten. Je kunt hiervoor goed schakelen in leiderschapsstijlen en je geeft ruimte voor nieuwe manieren van samenwerken en resultaten behalen.
 • Je bent op strategisch tactisch niveau gesprekspartner voor gedeputeerde(n).
 • Je levert een bijdrage aan inzet op vraagstukken binnen de afdeling Programmering, zoals Integraal Programmeren, Sturing vanuit beleidsprogramma’s en bemensing.
 • Met andere team- en procesmanagers werk je aan het versterken van integraliteit en uitvoeringskracht.
 • Extern heb je ook met veel verschillende partners te maken, zoals de Gelderse waterschappen, ministeries, provincies, gemeenten en Vitens waar je verschillende rollen vervult. In voorkomende gevallen heb je een rol te spelen in IPO/ AAC/Interbestuurlijk verband. Ook kun je de bestuurder vervangen in bestuurlijk overleggen.

Omdat het gaandeweg verder vormgeven en bouwen van Vitaal Platteland veel van je vraagt wordt de opdracht twee keer per jaar geëvalueerd met je opdrachtgever om te bepalen of gewenste doelstellingen worden gehaald en of bijsturing nodig is. Naast de resultaatopdracht worden afspraken over je persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen vastgelegd in een persoonlijke ontwikkelopdracht.

Functie-eisen

Jouw profiel

We zoeken een inspirerend en coachend leider die een groot aantal van de volgende eigenschappen bezit:

 • Je bent een enthousiaste, doortastende en inspirerende persoonlijkheid
 • Je bent analytisch, kunt gestructureerd werken en brengt rust
 • Aantoonbaar academisch werk en denkniveau
 • Sterke affiniteit met water en aan landelijk gebied gerelateerde vraagstukken
 • Kennis van het “water”-netwerk is een pré
 • Politiek/bestuurlijk en organisatie sensitief
 • Aantoonbare ervaring in strategische en tactische vraagstukken
 • Snel kunnen schakelen tussen gesprekspartners
 • Aandacht voor de mens en het goede gesprek
 • Netwerkend, sociaal vaardig, verbindend en gericht op samenwerken

Je bent resultaatgericht, stuurt of geeft ruimte waar nodig

Informatie

Meer over provincie Gelderland

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Wat bieden we jou?

In eerste instantie bieden wij je een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar, waarbij de optie tot verlenging mogelijk is, aangezien het om structureel werk gaat. Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. In de rol van teammanager wordt je geplaatst in schaal 13 (conform CAO Provincies) Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van €5000, een gezondheidsbudget van €300 en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22%. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften. Provincie Gelderland heeft ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij investeren samen in jouw toekomst!

Solliciteren

Contact

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature? En wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Stuur dan je motivatie en CV op via de ‘Solliciteer‘ button. De vacature sluit op 11 juli 2021 en de eerste gesprekken vinden plaats in week 29. Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Albert Thijssen via 06 52 80 1979 of a.thijssen@gelderland.nl. We horen graag van je!

Deze vacature is zowel intern als extern gelijktijdig gepubliceerd. Bij de selectie hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie. Waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zicht herkent in het bovenstaande vacatureprofiel. Ook als je een (grote) afstand hebt tot de arbeidsmarkt.

Direct Solliciteren op deze vacature
Vorige vacature
Trainee Beleidsadviseur Water en Riolering
Volgende vacature
Trainee Nationaal Watertraineeship

Uitgelichte organisaties

provincie gelderland logo techniekjobboard
Direct Solliciteren op deze vacature

Tags

Provincie Gelderland
WO
Water, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Watermanagement
Gelderland

Deel deze vacature!

Meer vacatures bij deze organisatie:

Er zijn niet meer vacatures van deze organisatie gevonden.

Topvacatures

Tijhuisingenieurs logo TechniekJobBoard

Senior adviseur waterbodem

Tijhuis Ingenieurs
Standplaats Hoorn, Amersfoort
Bekijk vacature
vacatures-bij-evides-waterbedrijf

Adviseur (Zoet)waterbeschikbaarheid

Evides Waterbedrijf
Standplaats Rotterdam
Bekijk vacature
Waterschap Zuiderzeeland logo TechniekJobBoard

Projectleider

Waterschap Zuiderzeeland
Standplaats Lelystad
Bekijk vacature
vacatures-bij-arcadis TechniekJobBoard

Projectleider water

Arcadis Nederland
Standplaats Den Bosch, Amsterdam, Arnhem
Bekijk vacature
DCMR logo TechniekJobBoard

Senior Beleidsmedewerker Bodem

DCMR Milieudienst Rijnmond
Standplaats Schiedam
Bekijk vacature
DCMR logo TechniekJobBoard

Vakspecialist Bodem

DCMR Milieudienst Rijnmond
Standplaats Schiedam
Bekijk vacature
Acacia Water logo TechniekJobBoard

Ervaren Projectleider

Acacia Water
Standplaats Gouda
Bekijk vacature
DCMR logo TechniekJobBoard

Inspecteur meldkamer / milieupiket (en adviseur gevaarlijke stoffen)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Standplaats Schiedam
Bekijk vacature
PWN logo TechniekJobBoard

Projectmanager Regionale Energietransitie

PWN
Standplaats Velserbroek
Bekijk vacature
WML logo TechniekJobBoard

Applicatie- en systeembeheerder Procesautomatisering

WML
Standplaats Limburg
Bekijk vacature
provincie gelderland logo techniekjobboard

Tags

Provincie Gelderland
WO
Water, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Watermanagement
Gelderland
Direct Solliciteren op deze vacature

Taakomschrijving

Ben jij de inspirerende teammanager met oog voor Natuur, Agrifood, Gezonde en Veilige Leefomgeving en Water?

Bij de provincie Gelderland werken we met het themateam Vitaal Platteland aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland. Dit doen we door te zorgen voor een gezonde en schone leefomgeving met als basis een goed functionerend bodem/watersysteem, landbouw die daarin duurzaam is ingepast en natuur met veel biodiversiteit.

Als teammanager Vitaal Platteland heb je als aandachtsveld water.

De functie

Als een van de managers bij Vitaal Platteland heb je verschillende rollen te vervullen.

Programmering

Het themateam Vitaal Platteland is binnen de Provincie een onderdeel van de afdeling Programmering. Alle managers van Programmering zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vertalen van de ambities uit de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en wettelijke taken naar concreet haalbare doelen en resultaten. Hierbij ben je in lijn van Gaan voor een Gaaf Gelderland scherp op doelbereik, provinciale rolneming en inzet van de verschillende instrumenten om impact te genereren en de monitoring daarvan.

Vitaal Platteland

De managers van Vitaal Platteland opereren als team en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor heel Vitaal Platteland, waarbij jouw focus ligt op het aandachtsveld Water. Samen met je collega’s en afhankelijk van je eigen kennis, kleur en ervaring bepaal je de rolverdeling op zaken die het eigen aandachtsveld overstijgen. Om de samenwerking en de rolverdeling goed vorm te kunnen geven gaan we een ontwikkeltraject opstarten.

Je bevordert integraal werken binnen de opgave voor Vitaal Platteland en een goede integrale afstemming met de andere teams en opgaven binnen de provincie. Woorden die hierbij passen zijn, van sectoraal naar integraal, gebiedsgerichte aanpak, smeden van allianties met binnen en buiten.

Water

Je staat centraal voor het aandachtsveld Water. Binnen het aandachtsveld gaat het op hoofdlijnen om schoon water, voldoende water en waterveiligheid. Deze onderdelen staan in verbinding met de vele ambities van de provincie en zijn in ontwikkeling ten aanzien van integraal en gebiedsgericht werken.

Je stuurt en faciliteert daarbij op 4 aspecten: mens, team, inhoud en bedrijfsvoering:

 • Inhoud: je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen binnen het themateam. Hierbij heb je scherp welke bijdrage het themateam levert aan de doelen zoals verwoord in de beleidsprogramma’s. Je werkt in partnerschap met een duidelijke rol en met inzet van effectieve instrumenten en zorgt voor monitoring, waarmee je de beleidscyclus rond maakt.
 • Mens: je bent HR-verantwoordelijk voor de ca. 35 mensen binnen het aandachtsveld Water. Met hen voer je o.a. het goede gesprek, waarbij je aandacht hebt voor de menskant, draag je bij aan duurzame inzet van mensen (opleiding, vitaliteit) en stimuleer je persoonlijk leiderschap.
 • Team: je zorgt voor een thuisbasis en het ontwikkelen vakmanschap (kennisbasis), en zorgt voor teamontwikkeling (teamopdracht) waarbij je optimaal gebruik maakt van de talenten binnen je team.
 • Bedrijfsvoering: je bent verantwoordelijk voor bemensing van je eigen team en die van de integrale opgaven en de gebiedsagenda’s vanuit de kennis en expertise binnen Vitaal Platteland. En je zorgt ervoor dat de communicatie, P&C-cyclus, M&M, monitoring & databeheer, kennis van regelgeving (zoals AVG voor jouw team) goed op orde zijn.

Je ontwikkelt samen met je team focus en uitvoeringskracht op de ambities waar de provincie voor staat. Je onderhoudt een stevig contact met het bestuur en zorgt voor structuur in de overleggen van de bestuurder. Hier ligt ook een belangrijke taak naar de partners buiten.

Je zet je met je team in op die thema’s waar we als provincie een eigen provinciale opgave/verantwoordelijkheid hebben. Je stemt goed af met interne partners als VV/HH en Subsidie en met externe partners om impact te genereren

De afdeling Programmering is in ontwikkeling. Dit kan op langere termijn gevolgen hebben voor het themateam Vitaal Platteland en de gevraagde rol. Je denkt hierin proactief mee vanuit de koers van de organisatie en neemt leiderschap.

Hoe ga je het doen?

 • Je rapporteert aan je opdrachtgever (i.c. Albert Thijssen namens het concern management). Je werkt in verbinding samen met je collega-managers.
 • Je bent in eerste instantie HR-verantwoordelijke voor de mensen in het aandachtsveld Water, die werken aan doelen van Vitaal Platteland, de integrale opgaven en gebiedsagenda’s. Daarbij is het de uitdaging om de talenten uit het team optimaal in te zetten. Je kunt hiervoor goed schakelen in leiderschapsstijlen en je geeft ruimte voor nieuwe manieren van samenwerken en resultaten behalen.
 • Je bent op strategisch tactisch niveau gesprekspartner voor gedeputeerde(n).
 • Je levert een bijdrage aan inzet op vraagstukken binnen de afdeling Programmering, zoals Integraal Programmeren, Sturing vanuit beleidsprogramma’s en bemensing.
 • Met andere team- en procesmanagers werk je aan het versterken van integraliteit en uitvoeringskracht.
 • Extern heb je ook met veel verschillende partners te maken, zoals de Gelderse waterschappen, ministeries, provincies, gemeenten en Vitens waar je verschillende rollen vervult. In voorkomende gevallen heb je een rol te spelen in IPO/ AAC/Interbestuurlijk verband. Ook kun je de bestuurder vervangen in bestuurlijk overleggen.

Omdat het gaandeweg verder vormgeven en bouwen van Vitaal Platteland veel van je vraagt wordt de opdracht twee keer per jaar geëvalueerd met je opdrachtgever om te bepalen of gewenste doelstellingen worden gehaald en of bijsturing nodig is. Naast de resultaatopdracht worden afspraken over je persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen vastgelegd in een persoonlijke ontwikkelopdracht.

Functie-eisen

Jouw profiel

We zoeken een inspirerend en coachend leider die een groot aantal van de volgende eigenschappen bezit:

 • Je bent een enthousiaste, doortastende en inspirerende persoonlijkheid
 • Je bent analytisch, kunt gestructureerd werken en brengt rust
 • Aantoonbaar academisch werk en denkniveau
 • Sterke affiniteit met water en aan landelijk gebied gerelateerde vraagstukken
 • Kennis van het “water”-netwerk is een pré
 • Politiek/bestuurlijk en organisatie sensitief
 • Aantoonbare ervaring in strategische en tactische vraagstukken
 • Snel kunnen schakelen tussen gesprekspartners
 • Aandacht voor de mens en het goede gesprek
 • Netwerkend, sociaal vaardig, verbindend en gericht op samenwerken

Je bent resultaatgericht, stuurt of geeft ruimte waar nodig

Informatie

Meer over provincie Gelderland

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Wat bieden we jou?

In eerste instantie bieden wij je een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar, waarbij de optie tot verlenging mogelijk is, aangezien het om structureel werk gaat. Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. In de rol van teammanager wordt je geplaatst in schaal 13 (conform CAO Provincies) Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van €5000, een gezondheidsbudget van €300 en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22%. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften. Provincie Gelderland heeft ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij investeren samen in jouw toekomst!

Solliciteren

Contact

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature? En wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Stuur dan je motivatie en CV op via de ‘Solliciteer‘ button. De vacature sluit op 11 juli 2021 en de eerste gesprekken vinden plaats in week 29. Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Albert Thijssen via 06 52 80 1979 of a.thijssen@gelderland.nl. We horen graag van je!

Deze vacature is zowel intern als extern gelijktijdig gepubliceerd. Bij de selectie hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie. Waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zicht herkent in het bovenstaande vacatureprofiel. Ook als je een (grote) afstand hebt tot de arbeidsmarkt.

Direct Solliciteren op deze vacature

Deel deze vacature!

Vorige vacature
Trainee Beleidsadviseur Water en Riolering
Volgende vacature
Trainee Nationaal Watertraineeship

Uitgelichte organisaties

Meer vacatures bij deze organisatie:

Er zijn niet meer vacatures van deze organisatie gevonden.

Topvacatures

Tijhuisingenieurs logo TechniekJobBoard

Senior adviseur waterbodem

Tijhuis Ingenieurs
Standplaats Hoorn, Amersfoort
vacatures-bij-evides-waterbedrijf

Adviseur (Zoet)waterbeschikbaarheid

Evides Waterbedrijf
Standplaats Rotterdam
Waterschap Zuiderzeeland logo TechniekJobBoard

Projectleider

Waterschap Zuiderzeeland
Standplaats Lelystad
vacatures-bij-arcadis TechniekJobBoard

Projectleider water

Arcadis Nederland
Standplaats Den Bosch, Amsterdam, Arnhem
DCMR logo TechniekJobBoard

Senior Beleidsmedewerker Bodem

DCMR Milieudienst Rijnmond
Standplaats Schiedam
DCMR logo TechniekJobBoard

Vakspecialist Bodem

DCMR Milieudienst Rijnmond
Standplaats Schiedam
Acacia Water logo TechniekJobBoard

Ervaren Projectleider

Acacia Water
Standplaats Gouda
DCMR logo TechniekJobBoard

Inspecteur meldkamer / milieupiket (en adviseur gevaarlijke stoffen)

DCMR Milieudienst Rijnmond
Standplaats Schiedam
PWN logo TechniekJobBoard

Projectmanager Regionale Energietransitie

PWN
Standplaats Velserbroek
WML logo TechniekJobBoard

Applicatie- en systeembeheerder Procesautomatisering

WML
Standplaats Limburg
Menu

Ontvang H2O-nieuws en watervacatures in je inbox

Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste watervacatures en H2O-nieuws direct in je inbox!
Email address
Deze service wordt verzorgd door H2ONieuws