Commissielid AdviesCommissie Schade Grondwater

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is op zoek naar een Commissielid. Bent u de ideale kandidaat? Lees snel verder! 

Taakomschrijving

Commissielid AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
Utrecht

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies de schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De ACSG is op zoek naar een:

Lid AdviesCommissie Schade Grondwater

De kandidaat die wij zoeken is een autoriteit is op het vakgebied (geo)hydrologie, met hiernaast kennis over landbouwschade, natuur- en bosschade en/of schade aan bebouwing en infrastructuur.

Over de ACSG
Door het onttrekken van water uit de bodem of door het infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Hierdoor kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld land- en tuinbouwgewassen of gebouwen. De Waterwet bepaalt dat de schadelijder, degene die schade lijdt, bij de provincie een verzoek kan indienen voor onderzoek. De ACSG is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies deze schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Dit onderzoek richt zich op een mogelijk causaal verband tussen de schade en de vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie en indien dit causaal verband is aangetoond, wat de omvang is van de schade ten gevolge van de onttrekking of infiltratie. Hierdoor kunnen de uitgebrachte adviezen een maatschappelijke impact hebben. De adviezen van de ACSG hebben vooral betrekking op droogteschade in de landbouw en schade door verzakking van bebouwing of infrastructuur. Advisering over schade aan bos, natuur of landschap komt eveneens voor.

Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De commissie heeft een voorzitter en maximaal zes leden. Eén van de leden fungeert als plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en leden worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de 12 provincies en leggen aan hen verantwoording af. Herbenoeming is mogelijk. Meer informatie over de ACSG is te vinden op www.bij12.nl/acsg.

Het nieuwe commissielid dat wij zoeken:

 • Is volstrekt onafhankelijk, objectief en zeer ervaren, met een lange loopbaan op academisch niveau.
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied van de geohydrologie, heeft in Nederland aanzien in de vakwereld en beschikt over een uitgebreid netwerk.
 • Beschikt aantoonbaar over de nodige sociale vaardigheden.
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen.
 • Heeft gevoel voor de maatschappelijke context waarbinnen de ACSG haar werk doet.

De taken binnen de functie zijn o.a.:

 • Beoordelen van plan van aanpak van de onderzoeken.
 • Toetsen van concept ontwerpadviezen en waar nodig het formuleren van wijzigingen en aanvullingen.
 • Toetsen van opgestelde reacties naar aanleiding van ingediende zienswijzen.
 • Voorbereiden van en deelnemen aan hoorzittingen.
 • Controleren van een concept proces-verbaal.
 • Toetsen van het definitieve advies naar aanleiding van de zienswijzen en bevindingen tijdens de hoorzitting.
 • Deelnemen aan commissievergaderingen (3 keer per jaar).
 • Deelnemen aan werkgroepen in het kader van algemene werkzaamheden (incidenteel).
 • Fungeren als klankbord voor de adviseurs van het secretariaat.
 • Desgevraagd meer specifiek ondersteunen van de adviseurs bij (onderdelen van) complexe onderzoeken.
 • Benutten van het eigen netwerk voor het commissiewerk met behoud van onafhankelijkheid en neutraliteit.
 • Bijdragen aan en het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Functie-eisen

Voor deze functie beschikt u over de volgende functie-eisen:

 • Een afgeronde hoger beroeps- of universitaire opleiding op het gebied van geohydrologie.
 • Academisch werk- en -denkniveau.
 • Tenminste 10 jaar ervaring in het vakgebied, in theoretische en praktische zin, mede te onderbouwen aan de hand van publicaties en aantoonbare werkervaring.
 • Een uitstekende reputatie in de vakwereld en een professioneel netwerk van onder andere advies- en ingenieursbureaus, universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 • Specialistische kennis van de voorkomende geohydrologische situaties in Nederland.
 • Kennis van geohydrologie en modellering in relatie tot grondwateronttrekkingen.
 • ‘State of the art’-kennis van methodieken schadebehandeling.
 • Een open oog voor bestuurlijke verhoudingen, voor juridische zaken en de bestuurlijke omgeving van het project en de gevolgen van overheidshandelen.
 • U bent op de hoogte van het Nederlandse waterbeleid en de juridische verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden.

Bovendien mag er geen sprake zijn van (een schijn van) belangenverstrengeling in relatie met uw eventuele huidige functie. Als commissielid krijgt u een vergoeding voor uw werkzaamheden.

Solliciteren

Reageren op deze functie?
Herkent u zichzelf in het profiel en denkt u een goede invulling te kunnen geven aan deze functie? Stuur dan een motivatiebrief samen met uw cv naar acsg@bij12.nl t.a.v. de Secretaris ACSG of solliciteer via het solliciatieformulier. Sluitingsdatum is 31 augustus 2021.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Moniek Brugmans (secretaris) via acsg@bij12.nl of telefoonnummer 06-55202103. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.bij12.nl/over-bij12/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de vacature Direct Solliciteren op deze vacature
Vorige vacature
Specialist Geotechniek
Volgende vacature
Adviseur geohydrologie

Uitgelichte organisaties

Meer informatie over de vacature Direct Solliciteren op deze vacature

Tags

BIJ12
WO
Hydrologie, Milieu, Waterveiligheid
Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht

Deel deze vacature!

Meer vacatures bij deze organisatie:

Topvacatures

Oasen logo TechniekJobBoard

Adviseur Vergunningen

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Bekijk vacature
Oasen logo TechniekJobBoard

Senior Engineer Instandhouding Proces- en gebouwinstallaties

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Bekijk vacature

Beleidsmedewerker waterkwantiteit (hydroloog)

Waterschap Vallei en Veluwe
Standplaats Apeldoorn
Bekijk vacature
RUD Utrecht logo TechniekJobBoard

Adviseur / vergunningverlener A met taakveld grondwaterkwantiteit (1 fte)

RUD Utrecht
Standplaats Utrecht
Bekijk vacature

Informatieadviseur

Waterschap Noorderzijlvest
Standplaats Groningen
Bekijk vacature

Sensorspecialist / Procesoperator (Specialisme F)

Waterschap Noorderzijlvest
Standplaats Garmerwolde
Bekijk vacature
IMD logo TechniekJobBoard

Projectleider Techniek

IMD
Standplaats Apeldoorn
Bekijk vacature
wln-logo TechniekJobBoard

Technoloog Waterzuivering

WLN
Standplaats Glimmen
Bekijk vacature
Veolia logo TechniekJobBoard

Product Manager

Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
Standplaats Ede
Bekijk vacature
vacatures-bij-arcadis TechniekJobBoard

Ervaren innovatieve (geo)hydroloog

Arcadis Nederland
Standplaats Arnhem, Amsterdam, Den Bosch
Bekijk vacature

Tags

BIJ12
WO
Hydrologie, Milieu, Waterveiligheid
Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht
Meer informatie over de vacature Direct Solliciteren op deze vacature

Taakomschrijving

Commissielid AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
Utrecht

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies de schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De ACSG is op zoek naar een:

Lid AdviesCommissie Schade Grondwater

De kandidaat die wij zoeken is een autoriteit is op het vakgebied (geo)hydrologie, met hiernaast kennis over landbouwschade, natuur- en bosschade en/of schade aan bebouwing en infrastructuur.

Over de ACSG
Door het onttrekken van water uit de bodem of door het infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Hierdoor kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld land- en tuinbouwgewassen of gebouwen. De Waterwet bepaalt dat de schadelijder, degene die schade lijdt, bij de provincie een verzoek kan indienen voor onderzoek. De ACSG is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies deze schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Dit onderzoek richt zich op een mogelijk causaal verband tussen de schade en de vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie en indien dit causaal verband is aangetoond, wat de omvang is van de schade ten gevolge van de onttrekking of infiltratie. Hierdoor kunnen de uitgebrachte adviezen een maatschappelijke impact hebben. De adviezen van de ACSG hebben vooral betrekking op droogteschade in de landbouw en schade door verzakking van bebouwing of infrastructuur. Advisering over schade aan bos, natuur of landschap komt eveneens voor.

Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De commissie heeft een voorzitter en maximaal zes leden. Eén van de leden fungeert als plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en leden worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de 12 provincies en leggen aan hen verantwoording af. Herbenoeming is mogelijk. Meer informatie over de ACSG is te vinden op www.bij12.nl/acsg.

Het nieuwe commissielid dat wij zoeken:

 • Is volstrekt onafhankelijk, objectief en zeer ervaren, met een lange loopbaan op academisch niveau.
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied van de geohydrologie, heeft in Nederland aanzien in de vakwereld en beschikt over een uitgebreid netwerk.
 • Beschikt aantoonbaar over de nodige sociale vaardigheden.
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen.
 • Heeft gevoel voor de maatschappelijke context waarbinnen de ACSG haar werk doet.

De taken binnen de functie zijn o.a.:

 • Beoordelen van plan van aanpak van de onderzoeken.
 • Toetsen van concept ontwerpadviezen en waar nodig het formuleren van wijzigingen en aanvullingen.
 • Toetsen van opgestelde reacties naar aanleiding van ingediende zienswijzen.
 • Voorbereiden van en deelnemen aan hoorzittingen.
 • Controleren van een concept proces-verbaal.
 • Toetsen van het definitieve advies naar aanleiding van de zienswijzen en bevindingen tijdens de hoorzitting.
 • Deelnemen aan commissievergaderingen (3 keer per jaar).
 • Deelnemen aan werkgroepen in het kader van algemene werkzaamheden (incidenteel).
 • Fungeren als klankbord voor de adviseurs van het secretariaat.
 • Desgevraagd meer specifiek ondersteunen van de adviseurs bij (onderdelen van) complexe onderzoeken.
 • Benutten van het eigen netwerk voor het commissiewerk met behoud van onafhankelijkheid en neutraliteit.
 • Bijdragen aan en het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Functie-eisen

Voor deze functie beschikt u over de volgende functie-eisen:

 • Een afgeronde hoger beroeps- of universitaire opleiding op het gebied van geohydrologie.
 • Academisch werk- en -denkniveau.
 • Tenminste 10 jaar ervaring in het vakgebied, in theoretische en praktische zin, mede te onderbouwen aan de hand van publicaties en aantoonbare werkervaring.
 • Een uitstekende reputatie in de vakwereld en een professioneel netwerk van onder andere advies- en ingenieursbureaus, universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 • Specialistische kennis van de voorkomende geohydrologische situaties in Nederland.
 • Kennis van geohydrologie en modellering in relatie tot grondwateronttrekkingen.
 • ‘State of the art’-kennis van methodieken schadebehandeling.
 • Een open oog voor bestuurlijke verhoudingen, voor juridische zaken en de bestuurlijke omgeving van het project en de gevolgen van overheidshandelen.
 • U bent op de hoogte van het Nederlandse waterbeleid en de juridische verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden.

Bovendien mag er geen sprake zijn van (een schijn van) belangenverstrengeling in relatie met uw eventuele huidige functie. Als commissielid krijgt u een vergoeding voor uw werkzaamheden.

Solliciteren

Reageren op deze functie?
Herkent u zichzelf in het profiel en denkt u een goede invulling te kunnen geven aan deze functie? Stuur dan een motivatiebrief samen met uw cv naar acsg@bij12.nl t.a.v. de Secretaris ACSG of solliciteer via het solliciatieformulier. Sluitingsdatum is 31 augustus 2021.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Moniek Brugmans (secretaris) via acsg@bij12.nl of telefoonnummer 06-55202103. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.bij12.nl/over-bij12/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de vacature Direct Solliciteren op deze vacature

Deel deze vacature!

Vorige vacature
Specialist Geotechniek
Volgende vacature
Adviseur geohydrologie

Uitgelichte organisaties

Meer vacatures bij deze organisatie:

Topvacatures

Oasen logo TechniekJobBoard

Adviseur Vergunningen

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda
Oasen logo TechniekJobBoard

Senior Engineer Instandhouding Proces- en gebouwinstallaties

Oasen Drinkwater
Standplaats Gouda

Beleidsmedewerker waterkwantiteit (hydroloog)

Waterschap Vallei en Veluwe
Standplaats Apeldoorn
RUD Utrecht logo TechniekJobBoard

Adviseur / vergunningverlener A met taakveld grondwaterkwantiteit (1 fte)

RUD Utrecht
Standplaats Utrecht

Informatieadviseur

Waterschap Noorderzijlvest
Standplaats Groningen

Sensorspecialist / Procesoperator (Specialisme F)

Waterschap Noorderzijlvest
Standplaats Garmerwolde
IMD logo TechniekJobBoard

Projectleider Techniek

IMD
Standplaats Apeldoorn
wln-logo TechniekJobBoard

Technoloog Waterzuivering

WLN
Standplaats Glimmen
Veolia logo TechniekJobBoard

Product Manager

Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
Standplaats Ede
vacatures-bij-arcadis TechniekJobBoard

Ervaren innovatieve (geo)hydroloog

Arcadis Nederland
Standplaats Arnhem, Amsterdam, Den Bosch
Menu

Ontvang H2O-nieuws en watervacatures in je inbox

Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste watervacatures en H2O-nieuws direct in je inbox!
Email address
Deze service wordt verzorgd door H2ONieuws