Wateropleidingen

Wateropleidingen is de onafhankelijke en innovatieve vakopleider voor de watersector in Nederland die praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil brengt. Wateropleidingen is een stichting zonder winstoogmerk, in 1994 opgericht door een aantal waterorganisaties. De doelgroepen van Wateropleidingen zijn waterprofessionals die werkzaam zijn in een breed veld van opdrachtgevers zoals kennisinstellingen, drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, provincies, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en industrie. Wateropleidingen is ook internationaal actief binnen Europa en enkele landen daarbuiten.

Wateropleidingen als trainingsinstituut voor alle waterprofessionals heeft tot doel de watersector te versterken door kennis en ervaring te delen en daarmee te borgen.

Er worden opleidingen en cursussen gegeven op allerlei gebied: drinkwater, riolering en stedelijk water, klimaatadaptatie, waterzuivering, waterbeheer, waterveiligheid, vergunningen en handhaving, omgevingswet, arbo, opleiden en coachen, persoonlijke vaardigheden en internationaal. Naast cursussen/opleidingen “of the shelf” vragen de klanten meer en meer om interne bedrijfsopleidingen en advies.

Wateropleidingen is een financieel gezonde, professionele en flexibele organisatie die bovendien in staat is gebleken snel door te schakelen naar een digitaal tijdperk.

ACTUELE VACATURES

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up