Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De drie kerntaken van Delfland – de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit – hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar een duurzame samenwerking met andere overheden en instanties.

“Onze ambitie bij Hoogheemraadschap van Delfland is groot maar onze drive om samen te streven naar een schone en veilige leefomgeving is nog groter!”

ACTUELE VACATURES

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up