Beleidsmedewerker / Lobbyist met passie voor inhoud en Lobby
Het behartigen van de belangen van de drinkwatersector op het raakvlak van drinkwater, drinkwaterbronnen en waterkwaliteit en het voorbereiden van standpunten met de drinkwaterbedrijven en onderhouden van contacten met de relevante stakeholders.

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsmedewerker / Lobbyist met passie voor inhoud en Lobby bij Vewin de Vereniging van waterbedrijven in Nederland in Den Haag
Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT
Als programma coordinator werk je mee aan het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod binnen het vakgebied waterzuivering en circulaire economie. Het aanbod richt zich op het zuiveringsproces, toepassing nieuwe technieken, beheer en onderhoud, optimalisatie zuiveringen en het terugwinnen van stoffen van mbo tot wo niveau.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT bij Nationaal Watertraineeship in Utrecht
Adviseur Water for Industry
Als adviseur help je waterbehandeling en slim watergebruik bij de industrie (ook in Europa) verder vorm te geven. Inhoudelijk lever je een bijdrage aan het genereren van leads en projectideeën, het opstellen van offertes, het uitvoeren van projecten en projectmanagement. Bij al onze projecten is duurzaamheid het vertrekpunt. Thema's als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire oplossingen neem je mee in je contacten met de klant.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Water for Industry bij Arcadis Nederland in Amersfoort, 's-Hertogenbosch of Rotterdam
Procesbeheerder inspecties waterkeringen
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale proces van waterkeringinspecties en monitoring. Je zorgt voor de vastlegging van de gegevens en zorgt samen met de collega’s van team Waterkeringen voor de interpretatie van de gegevens. Deze gegevens vormen een belangrijke pijler voor de beoordeling van de waterkeringen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de organisatie van de dijkbewakingsorganisatie.

Klik hier voor meer informatie over vacature Procesbeheerder inspecties waterkeringen bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Manager Strategie & Onderzoek
Je geeft leiding aan acht professionals die werkzaam zijn op de beleidsterreinen waterkwaliteit, waterkwantiteit, technologie, watersysteem ontwikkeling en asset management. Jouw team wordt ingezet als de denktank van de organisatie, en werken in interdisciplinaire projecten vanuit een combinatie van helikopterview en eigen kennis en kunde.

Klik hier voor meer informatie over vacature Manager Strategie & Onderzoek bij Waterbedrijf Groningen in Groningen
Adviseur Geohydrologie
In de functie van Adviseur Geohydroloog ben je hét aanspreekpunt en de expert op het gebied van geohydrologie binnen WMD. Je bent daarbij beleidsbepalend en normstellend. Zo ontwikkel je een langetermijnvisie waarbij wordt ingegaan op de benodigde hoeveelheid water voor de komende jaren, hoe dit in te vullen door zowel bestaande - als nieuwe waterwingebieden, de in te zetten techniek, de benodigde vergunningen, samenwerkingspartners en de invulling van het hydrologisch meetnet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Geohydrologie bij WMD Drinkwater BV in Assen
Adviseur Water en energie
Als senior adviseur adviseer je, maak je afwegingen en ontwikkel je concrete voorstellen en projecten op het gebied van water en energie binnen het team. Het is voor deze functie noodzakelijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en deze te volgen op landelijk niveau. Daarnaast beslis je mee over de beste manier om schaarse middelen in te zetten en welke regelgeving nodig is om risico’s te beperken.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Water en energie bij Gemeente Utrecht in Utrecht
Projectleider waterbouw & waterveiligheid
Als projectleider sta je met passie aan het roer van uiteenlopende waterbouw- en waterveiligheidsprojecten. Deze voer je uit samen met ons waterveiligheidsteam; een toonaangevend team in dijken-bouwend-Nederland dat de veiligheid van de Nederlandse dijken, kaden, dammen, kribben, sluizen, stuwen, kademuren en gemalen in zowel stedelijk als landelijk gebied waarborgt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider waterbouw & waterveiligheid bij Tauw in Utrecht, Deventer
Field Service Engineer
Vanaf het moment dat je start zorgen we er allereerst voor dat je grondig getraind en ingewerkt wordt op onze meetapparatuur. Al snel daarna ga je zelfstandig aan de slag. Uiteindelijk wordt je ingezet als specialist voor een aantal van onze productlijnen op het gebied van wateranalysesystemen. Je bent verantwoordelijk voor service, onderhoud en reparaties aan onze apparatuur.

Klik hier voor meer informatie over vacature Field Service Engineer bij HACH in Zuid-Westen
Zoek in 31 vacatures:  
Nieuwe vacatures
datumvacaturelocatie
28-01-20Senior Adviseur Water
Waterschap Rijn en IJssel
Doetinchem
27-01-20Onderzoeker-docent Water Technology
HZ University
Middelburg
27-01-20Adviseur riolering en waterhuishouding
Gemeente Nijmegen
Nijmegen
24-01-20Beleidsmedewerker / Lobbyist met passie voor inhoud en Lobby
Vewin de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Den Haag
23-01-20Projectbegeleider (team Beleid en Advies Waterbeheer)
Waterschap Vallei en Veluwe
Apeldoorn
23-01-20Zuiveringstechnicus
Waterschap Vallei en Veluwe
Amersfoort
22-01-20Trainee / Programmacoordinator Afvalwaterzuivering en Circulaire Economie NWT
Nationaal Watertraineeship
Utrecht
22-01-20Trainee Junior Projectleider Ruimte NWT
Nationaal Watertraineeship
Leiden
22-01-20Trainee Bodem en Ondergrond
Nationaal Watertraineeship
Landelijk
22-01-20Trainee Nationaal Watertraineeship NWT
Nationaal Watertraineeship
Landelijk
20-01-20Ingenieurs / adviseurs geotechniek gespecialiseerd in waterveiligheid
Tauw
Utrecht
20-01-20Projectleider waterbouw & waterveiligheid
Tauw
Utrecht, Deventer
20-01-20Adviseur Water for Industry
Arcadis Nederland
Amersfoort, 's-Hertogenbosch of Rotterdam
15-01-20Senior Adviseur waterbeheer (ecologie)
Waterschap Brabantse Delta
Breda
13-01-20Procesbeheerder inspecties waterkeringen
Hoogheemraadschap van Delfland
Delft
13-01-20Asset Engineer Reliability meet-, regel- en besturingstechniek
PWN
Velserbroek
13-01-20Manager Strategie & Onderzoek
Waterbedrijf Groningen
Groningen
13-01-20Specialist Waterverdeling
PWN
Velserbroek
11-01-20Senior besturings- en elektrotechniek
Waterschap AA en Maas
's-Hertogenbosch
09-01-20Technisch manager Hoogwaterbeschermingsprogramma
Waterschap Rijn en IJssel
Doetinchem
08-01-20Adviseur Water en energie
Gemeente Utrecht
Utrecht
08-01-20Specialist Procesautomatisering (PA)
Waterschap Vechtstromen
Almelo
19-12-19Onderhoudsmanager Watersysteem
Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden
18-12-19Field Service Engineer
HACH
Zuid-Westen
17-12-19Projectleider Operationele Ondersteuning
Evides Waterbedrijf
Rotterdam
Nieuws

11.11.2019 Gevraagd: uitdagende vacatures en afstudeeropdrachten

Tijdens het DeltaCongres op 14 November in Goes is er een stand van Future Water Leaders met een programma voor jongeren

In de stand richten we een informatiemarkt in. Hiervoor zoeken we nog uitdagende vacatures, stage- en afstudeerprojecten voor het netwerk van studenten die in de watersector willen werken.

Hebben jullie binnen jullie organisatie een mogelijkheid om een student (bachelor / master) te voorzien van een afstudeeropdracht en/of -stage? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Ioana Dobrescu: ioana.dobrescu@wetskills.com.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO