Junior Adviseur Waterveiligheid
Als Junior Adviseur Waterveiligheid werk je mee met het beoordelen van onze waterkeringen aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarnaast draag je bij aan het ontwerp van grote dijkversterkingsprojecten zoals HWBP project Stadsdijken Zwolle en Zwolle-Olst.

Klik hier voor meer informatie over vacature Junior Adviseur Waterveiligheid bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle
Technoloog
Als watertechnoloog heb je affiniteit met de waterkwaliteit van bron tot tap. Je bent gericht op de kwaliteitsontwikkeling van waterbronnen en weet de koppeling te leggen tussen waterkwaliteit en technologie. Je weet afwijkende waterkwaliteiten te herkennen en te vertalen naar technologische verbeteringen in het zuiveringsproces tot drinkwater.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technoloog bij WLN in Glimmen
Trainee Werktuigbouwkunde
Als trainee werk je mee aan projecten voor waterzuiveringen en drinkwaterbedrijven, maar ook voor industriële bedrijven met (afval)waterstromen. Dit gaat van technische inbreng tot aan projectrapportages. Om het overzicht te bewaren zorg je voor het beheer van projectgegevens- en documenten en controleer je.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Werktuigbouwkunde bij Nationaal Watertraineeship in Midden, Oosten Nederland
Trainee Beleid en Bestuur
Onze opdrachtgever wil haar team uitbreiden en daarmee de kans bieden aan een trainee om werkervaring op te doen. Qua werkzaamheden denkt men aan ondersteuning bij de beleids- en lobbyactiviteiten binnen de organisatie, met name op het terrein van de bronbescherming (grond- en oppervlaktewater). Daarnaast kan ad hoc ondersteuning gevraagd worden van de diverse stuurgroepen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Beleid en Bestuur bij Nationaal Watertraineeship in Den Haag
Trainee Grondwatermeetnetten
De trainee gaat in de voorbereidende fase informatie over de meetnetten in Nederland verzamelen: welke zijn er? Wie zijn de beheerders? Waarom zijn de meetnetten zoals ze zijn? En welke toekomstige vragen zijn er? Dit betekent dat de trainee gegevens moet opvragen, de meetnetten moet visualiseren in GIS, en via gesprekken met provinciale, gemeentelijke en waterschapsmedewerkers in beeld moet brengen waarom de meetnetten zijn zoals ze zijn.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee Grondwatermeetnetten bij Nationaal Watertraineeship in Bilthoven
Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
In deze functie heb je zowel te maken met het beheer van de bestaande systemen als het adviseren en uitwerken van systemen in geval van nieuwbouw. Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen en andere teams en met andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw bij Gemeente Almere in Almere
Technicus water en riolering
Als ervaren technicus ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering bij Gemeente Almere in Almere
Zoek in 31 vacatures:  

Vacature niet gevonden

De door u opgevraagde vacature kon niet worden getoond. Het kan zijn dat de vacature niet meer beschikbaar is, of u heeft de url niet correct ingevoerd.

Nieuwe vacatures
datumvacaturelocatie
17-10-19Adviseur ecologie
Waterschap Aa en Maas
Den Bosch
17-10-19Senior Beleidsadviseur Klimaatadaptatie
Waterschap Rivierenland
Tiel
16-10-19Junior Adviseur Waterveiligheid
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Zwolle
15-10-19Adviseur Veiligheidsanalyses Waterveiligheid
Waterschap Scheldestromen
Middelburg
15-10-19Adviseur Ondergrondse Infra
PWN
Velserbroek
14-10-19Adviseur onderhoud en inspectie waterveiligheid
Waterschap Scheldestromen
Middelburg
14-10-19Specialist beoordeling waterveiligheid
Waterschap Scheldestromen
Middelburg
11-10-19Procestechnologen
Waterschap Hollandse Delta
Ridderkerk
11-10-19Specialist Waterverdeling
PWN
Velserbroek
10-10-19Projectmanager Ontwikkeling Waterwingebieden
Vitens N.V.
Zwolle
10-10-19Zuiveringstechnicus (regio Ede)
Waterschap Vallei en Veluwe
Ede
09-10-19Onderzoeker/docent Bodem (1,0 fte)
Aeres Hogeschool
Dronten
09-10-19Adviseur Bronbescherming
Evides Waterbedrijf
Rotterdam
03-10-19Projectmanager Kennisbank Stedelijk Water
Stichting RIONED
Ede
02-10-19Coördinator Grondzaken en Vastgoed
Waterschap Aa en Maas
s-Hertogenbosch
23-09-19Zuiveringsmedewerker
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Houten
19-09-19Technoloog
WLN
Glimmen
19-09-19Omgevingsmanager
Vitens N.V.
Zwolle
17-09-19Beheerder riolering en water
gemeente Eindhoven
Eindhoven
10-09-19Systeembeheerder Procesautomatisering
PWN
Velserbroek
03-09-19Projectmedewerker infra, water en riolering
Gemeente Heerde
Heerde
02-09-19Technicus water en riolering
Gemeente Almere
Almere
02-09-19Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
Gemeente Almere
Almere
30-08-19Projectleider Nieuwbouw
PWN
Velserbroek
29-08-19Trainee / Junior Projectleider Ruimte
Nationaal Watertraineeship
Zuid Holland
Nieuws

25.07.2017 Nieuw: een Dijk van een Traineeship!

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO