Overzicht

“Word een verbindende kracht als trainee beleidsmedewerker water in Limburg, en help mee aan waterbeheer na recente uitdagingen zoals overstromingen.”

Ben jij afgestudeerd en klaar om aan de slag te gaan? Maak je ambities waar in de waterwereld!

Ben jij bereid om via persoonlijke, professionele en vakinhoudelijke groei jouw carrière een kickstart te geven? Heb jij een passie voor water en ben je intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de vraagstukken van deze tijd? Dan is het Nationaal Watertraineeship precies wat je zoekt.

De samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van o.a. klimaat, water, bodem en energie. Het oplossen van die vraagstukken vraagt het vermogen om integraal samen te werken en verder te kijken dan je eigen belang, je organisatie en de sector. Daarom brengt ons traineeship jong talent vanuit alle disciplines én diverse werkgevers over de volle breedte van de sector bij elkaar. In twee jaar tijd stomen we je klaar voor een betekenisvolle carrière als toonaangevende professional in de watersector. Je krijgt een unieke kans jouw talenten te ontwikkelen met een groep gelijkgestemde starters.

Het traineeship

Het Nationaal Watertraineeship is in 2010 gestart als initiatief van de watersector met de bedoeling jonge instroom te vergroten én hen een goede start mee te geven in de waterwereld. In dit vakinhoudelijk traineeship ga jij vanaf dag één aan de slag bij een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen en implementeren van duurzame oplossingen voor water- en milieuvraagstukken. Hier werk je vier dagen per week om jouw vak te leren. Ons programma ondersteunt jou bij het verbinden met anderen en de bredere sector vanuit jouw unieke perspectief, vakgebied en organisatie.

De vrijdagen staan in het teken van jou! Je ontvangt trainingen, coaching, intervisies en gastcolleges van vele experts. Je bezoekt organisaties, gaat op excursies en op meerdaagse activiteiten. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, ontwikkel je een brede blik en bouw je een uniek netwerk op.

Doorlopend zijn zo’n 120 trainees actief en werken we samen met ruim 80 organisaties in het werkveld. De deelnemende organisaties zijn heel divers. Dit zijn onder andere waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, kennisinstellingen, ministeries, gemeenten, provincies en aannemers, door het hele land. Inmiddels zijn er ruim 400 alumni die nog altijd in goede verbinding met dit netwerk staan. Je staat er als trainee dan ook niet alleen voor; we zijn een actieve beweging, waar jij onderdeel van uit kunt gaan maken!

Trainee beleidsmedewerker water bij de Provincie Limburg

Als trainee beleidsmedewerker water bij de Provincie Limburg speel je een cruciale rol in het aanpakken van water gerelateerde uitdagingen, vooral in de nasleep van recente overstromingen. Je wordt onderdeel van het cluster Natuur en Water, waar je gedurende twee jaar meewerkt aan het formuleren en implementeren van waterbeleid. Hierbij richt je je niet alleen op waterkwantiteit en -kwaliteit, maar ook op klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling.
Je brengt hydrologische expertise in om concrete maatregelen te formuleren die gericht zijn op het verbeteren van waterbeheer en het voorkomen van toekomstige overstromingen. Belangrijk hierbij is jouw rol als verbindende factor tussen verschillende belanghebbenden, zoals het waterschap, agrarische sector en natuurorganisaties. Je legt verbindingen en coördineert trajecten voor de aanpak van wateropgaven, waarbij je nauw samenwerkt met zowel interne als externe partijen.

Wat deze plek uniek maakt, is de nadruk op gebiedsontwikkeling en het verbindende karakter van het werk. Je zult niet alleen werken aan technische oplossingen, maar ook aan het creëren van een gezamenlijke visie op waterbeheer en ruimtelijke ordening. Denk aan het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers, het herstellen van waterbergingen en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken.

Door jouw bijdrage draag je actief bij aan het realiseren van provinciale waterdoelen en het beschermen van Limburg tegen watergerelateerde risico’s. Met jouw vermogen om verschillende belangen te verenigen en jouw inzet voor gebiedsontwikkeling, ben je een waardevolle schakel in het streven naar een waterbestendig en veerkrachtig Limburg.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Bart van de Ven – 06 34 21 88 69

Solliciteren

Solliciteren doe je op de wijze die bij jou past vanuit de vraag: wat kun jij betekenen voor de watersector in Nederland? En hoe wil je daar jouw deelname aan het traineeship voor inzetten? De vorm daarvoor is vrij. Wel ontvangen we graag je CV, diploma en een foto van jezelf. Indien je kiest voor een filmpje (max. 2 minuten) of een online presentatietool, ontvangen we die graag als link in je CV. Leef je uit! Als het maar aanspreekt en kort en bondig is.

Je mag jouw sollicitatie versturen naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@nationaalwatertraineeship.nl