Overzicht

‘s-Hertogenbosch, 32-36 uur per week

Schoon en voldoende water zijn cruciaal voor een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendig Brabant
Het programmateam Water en Bodem streeft naar schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem. Schoon en voldoende water zijn cruciaal voor een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendig Brabant. Helaas voldoet de waterkwaliteit bijna nergens aan de gestelde doelen en staat de beschikbaarheid van water steeds meer onder druk. Daarom zetten we ons binnen het programma Water en Bodem volledig in voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de beschikbaarheid van water en het klimaatbestendig maken van Brabant, zoals vastgelegd in het Regionaal Water- en Bodemprogramma (RWP) (2022-2027).

Wat ga je doen?
Heb jij kennis van waterkwaliteit en een talent voor het snel wisselen van rollen en het behouden van een helikopterview? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een dynamische collega die moeiteloos kan schakelen tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden. De ene dag ben je de voorzitter van een werkgroep, de andere dag treed je op als opdrachtgever bij een project in uitvoering, en weer een andere dag ben je bezig met strategisch nadenken over politieke afwegingen die gemaakt moeten worden.

Jouw werk staat in het teken van actief zoeken naar verbindingen met andere provinciale uitdagingen, zoals het bevorderen van de natuur, het aanpakken van stikstofproblematiek en het stimuleren van duurzame landbouw. Jouw inzet strekt verder dan alleen het provinciehuis en je hebt dan ook veel contact met andere overheden, stakeholders en organisaties. Je combineert een strategische visie en een goed gevoel voor bestuurlijke context met een praktische en resultaatgerichte aanpak. In je rol als projectleider waterkwaliteit ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelen die zijn afgesproken met het bestuur en die zijn verankerd in de KRW.

De inhoud van de functie
Als projectleider waterkwaliteit volg je de ontwikkelingen op regionaal, nationaal en EU-niveau en pas je deze toe op provinciale vraagstukken. Je bent proactief in het verbeteren van bestaand beleid en projecten door innovatieve oplossingen te zoeken voor duurzaam waterbeheer. Hierdoor draag je bij aan het behalen van provinciale doelen en stimuleer je vooruitgang. Speciale aandacht gaat uit naar het 7e Nitraatactieprogramma (7e NAP), derogatie, en de vertaling hiervan naar de gebiedsgerichte aanpak (GGA) en het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Je adviseert het managementteam en de gedeputeerde over deze kwesties.
Daarnaast heb je een coördinerende rol binnen het waterkwaliteitsteam. Samen met collega’s en partners op regionaal en nationaal niveau werk je aan het verbeteren van de waterkwaliteit waarbij je knelpunten en kansen signaleert en naar het juiste (bestuurlijke) niveau brengt. Je vertegenwoordigt de provincie in diverse overlegorganen en vervult soms de rol van voorzitter. Om de functie goed uit te voeren kun jij rekenen op jouw ruime inhoudelijk kennis en ervaring op het gebied van waterkwaliteit.

Je richt je specifiek op:

 • Het zo veel mogelijk behalen van KRW-doelen door het stimuleren van uitvoering en innovatie.
 • Het leveren van een bijdrage aan landelijke en regionale projecten op het gebied van waterkwaliteit en het leggen van verbindingen met waterkwantiteit/waterbeschikbaarheid.
 • Het onderhouden van contacten met diverse kennisinstituten zoals WUR, WEnR, Deltares, KWR en TNO.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!
In jouw rol als projectleider waterkwaliteit lever jij een belangrijke bijdrage aan het Brabantse Regionaal Water en Bodem Programma (RWP 2022-2027). Als provincie zijn we vooral kader stellend op het gebied van schoon en voldoende water; ons beleid geeft richting en gebiedspartijen zorgen voor de realisatie via projecten en maatregelen.

Met wie werk je samen?
Je komt te werken in een team van enthousiaste, creatieve, inspirerende collega’s, waarmee je regelmatig met elkaar in gesprek bent over de uitdagingen in het gebied. Je werkt binnen het programma Water en Bodem en maakt deel uit van het team Schoon en Voldoende water (circa 15 collega’s). Binnen het team VSW richten zich momenteel 4 collega’s vooral op waterkwaliteit. Uiteraard werk je samen met de directe collega’s binnen het Programma Water en Bodem, maar ook met medewerkers uit andere programma’s (Landbouw, Natuur, Milieu etc.). Externe partijen waar je mee samenwerkt zijn onder andere ministeries, waterschappen, terreinbeheerders, ZLTO, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en gemeenten.

Functie-eisen

Herken jij jezelf hierin?
We zoeken een collega die enthousiast, doortastend en creatief partijen bij elkaar weet te brengen, te verbinden en te inspireren. Jij ziet kansen en weet deze te benutten. Je koppelt inhoudelijke kennis, strategisch inzicht en bestuurlijke sensitiviteit aan een praktische resultaatgerichte instelling. Daarnaast zie je het als een uitdaging om een concrete bijdrage te leveren aan de resultaten van het Programma Water en Bodem. Dit doe je collegiaal en samen met het team, waarbij jij in staat bent anderen in de meewerkende stand te krijgen.

 • Je hebt een wo-werk- en -denkniveau en aantoonbare kennis en ervaring met waterkwaliteit.
 • Vanuit een helikopterview overzie je het speelveld en weet daardoor afhankelijkheden te zien, verbindingen te leggen inhoudelijk en tussen de verschillende spelers die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de waterkwaliteit en het behalen van de KRW-opgave. Je bent een netwerker pur sang en coördineren is jou op het lijf geschreven.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken, stakeholder management en bent bekend met politiek/ bestuurlijke processen (besluitvormingsprocessen).
 • Je hebt een scherp oog voor relevante ontwikkelingen en adviseert hierover naar het management en bestuurders over hoe deze ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren / kansen biedt aan het behalen van de water- en bodem doelen.
 • Je ontwikkelt en onderhoud een relevant netwerk met ministeries, belangenorganisaties,
 • individuele bedrijven, waterschappen, gemeenten en andere provincies (IPO).

Informatie

Wat bieden wij jou?
Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal: werkenvoor.brabant.nl/pagina/arbeidsvoorwaarden. Je krijgt in ieder geval:

 • Een baan op schaalniveau 12 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 4466,- en maximaal € 6323,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract.
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi? 
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.

Solliciteren

Word jij onze nieuwe collega? 
Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier! Solliciteren kan tot en met 30 juni 2024 via het sollicitatieformulier op onze website.

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Hans Leermakers, Opdrachtnemer team voldoende en Schoon water. Je kunt bellen, appen of mailen via 0618303076 of jleermakers@brabant.nl.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Theo van Oerle, Manager eenheid Water & Bodem via TvOerle@brabant.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.