Beleidsspecialist Water
Wil jij ervoor zorgen dat het water op glastuinbouwbedrijven optimaal wordt benut? Lijkt het je een uitdaging te werken aan de verbetering van het oppervlaktewater in glastuinbouwge-bieden? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland in Zoetermeer
Stagiair(e) Bureau Brussel
Wil jij ervaring opdoen in het hart van de Europese Unie? Dan is een stage op de gezamenlijke vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen en Vewin in Brussel wellicht iets voor jou. Wij zoeken een stagiair(e) voor een periode van 6 maanden, vanaf begin september 2019 (later in overleg), op basis van een 40-urige werkweek.

Klik hier voor meer informatie over vacature Stagiair(e) Bureau Brussel bij Vewin en Unie van Waterschappen in Brussel
Technisch manager / Ontwerpleider waterbouwkundige constructies
Als technisch manager / ontwerpleider bij Arcadis werk je civieltechnische ontwerpen uit of beoordeel je de staat van (renovatie van) kademuren, sluizen, gemalen, duikers en waterkeringen in samenwerking met een multidisciplinair projectteam bestaande uit civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerpers conform het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium binnen de waterwet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technisch manager / Ontwerpleider waterbouwkundige constructies bij Arcadis Nederland in Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Zwolle
Adviseur en specialist geotechniek
Als ervaren adviseur en specialist geotechniek bij Arcadis krijg je veel ruimte om inhoudelijk aan de slag te gaan. Je geeft advies binnen onze waterveiligheidsprojecten en pakt inhoudelijke ontwikkelingen op die jouw persoonlijke interesse hebben.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur en specialist geotechniek bij Arcadis Nederland in Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch
Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
In deze functie heb je zowel te maken met het beheer van de bestaande systemen als het adviseren en uitwerken van systemen in geval van nieuwbouw. Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen en andere teams en met andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw bij Gemeente Almere in Almere
Technicus water en riolering
Als ervaren technicus ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering bij Gemeente Almere in Almere
Ervaren projectleider water
Je hoofdtaken bij Acacia Water zijn het initiëren en aansturen van projecten op het gebied van (grond)water en een actieve rol hebben in de Nederlandse markt. Samen met je projectteam los je vraagstukken op rondom grondwater zoals verzilting, verdroging en wateroverlast al dan niet met Universiteiten of onderzoeksinstituten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Ervaren projectleider water bij Acacia Water in Gouda
Planner
Je werkt op de afdeling monsterneming/planning, een dynamische omgeving met ongeveer 12 medewerkers. De medewerkers van de afdeling dragen zorg voor de planning en bemonstering van nagenoeg alle vormen van monsterneming van water, nodig voor de bewaking van de waterkwaliteit van de twee moederbedrijven, drinkwaterbedrijf WMD en Waterbedrijf Groningen en hun industriedochters.

Klik hier voor meer informatie over vacature Planner bij WLN in Glimmen
Specialist Biologie
Je werkt op de afdeling biologie, een dynamische omgeving met circa 12 medewerkers. De medewerkers van de afdeling dragen zorg voor de verwerking van de biologische analyses. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kweek analyses maar ook van RT-PCR en Q-PCR analyses. Dit alles met het doel de waterkwaliteit te bewaken van de twee moederbedrijven, drinkwaterbedrijf WMD en Waterbedrijf Groningen, hun industriedochters en andere opdrachtgevers.

Klik hier voor meer informatie over vacature Specialist Biologie bij WLN in Glimmen
Zoek in 32 vacatures:  

Twee MT-leden

bedrijfProvincie Zuid Holland
datum24-07-2019
werkveldWater (algemeen)
regioZuid-Holland
niveauWO
dienstverbandvast
standplaatsDen Haag
taakomschrijving
Gezocht: Twee MT-leden die op drie borden kunnen schaken
36 uur | Den Haag

De maatschappij vraagt steeds meer om een flexibele en inspringende houding van haar overheid en dus ook van de provincie Zuid-Holland. Dit zorgt ervoor dat wij op zoek zijn naar managers die hierin mee kunnen bewegen: van peoplemanager tot intern opdrachtgever, van MT lid tot coachend leidinggevende. En deze flexibiliteit is ook van grote toegevoegde waarde in de organisatorische ontwikkeling, waarin wij opgavegericht werken meer gaan verbinden met de lijnorganisatie.
 
Momenteel hebben wij twee management vacatures openstaan bij twee verschillende afdelingen binnen de provincie. Graag stellen de afdelingen zich aan jou voor.

Afdeling Bestuur
De afdeling Bestuur staat voor de integraliteit en consistentie van beleid en bestuur. Dit doen wij als afdeling door te signaleren, te adviseren, te coördineren, te verbinden en toezicht te houden. Wij zijn verantwoordelijk voor een eenduidig provinciaal rolprofiel met een heldere taakopvatting en sturingsfilosofie. Er wordt gezorgd voor strategische bestuurlijke positionering van de provincie richting Brussel, Ministerie van BZK, andere provincies, grote steden, regio's en gemeentebesturen. Vanuit deze concernbelangen is ook de advisering aan en ondersteuning van Gedeputeerde Staten (zowel individueel als collectief), directie- en concernteam als collectief, provinciesecretaris en Commissaris van de Koning (zowel provinciale - als rijkstaken) belegd bij de afdeling Bestuur.

Onze afdeling bestaat uit drie bureaus:
• Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
• Bureau Beleidscoördinatie en Advies
• Bureau Kabinet

Afdeling Water en Groen
De afdeling water en groen bouwt aan en werkt in coalities. Per gebied zijn wij in coalities van overheden, bedrijven, wetenschappers en natuurorganisaties gericht aan het werk. Steeds is daarbij de inzet het versterken van het gevarieerde en diverse aanbod van natuur- en recreatiegebieden: van de kust, de deltanatuur tot de polderlandschappen. Het belang van voldoende groen en watervoorzieningen in de stad heeft onze aandacht. Omgaan met de effecten van klimaatverandering en bodemdaling staan bij dit alles hoog op onze agenda. Wij zijn gedreven om bij te dragen aan een prettige en gezonde leefomgeving. Dat doen we door het ondersteunen van vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Zuid-Hollandse natuur. Onze afdeling maakt afspraken met landbouwers, natuurorganisaties en particuliere grondbezitters om Zuid-Hollandse natuurgebieden te beheren en condities te creëren om de biodiversiteit toe te laten nemen. Bovendien helpen wij de landbouwsector, als belangrijke beheerder van onze landschappen, te verduurzamen.

Wat ga je dan allemaal doen als flexibel manager?
Als MT lid draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de afdeling als geheel en de rol van het managementteam in het bijzonder. Als leidinggevende overzie je zaken snel. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk, maar bent bovenal een echte teamspeler, die de kwaliteiten van collega MT leden optimaal weet te benutten. Het teamresultaat is ook jouw resultaat.

Als peoplemanager ben je benaderbaar/toegankelijk. Je bent geïnteresseerd in wat mensen beweegt en bezighoudt en bent daarin een sparringpartner en coach. Je vindt het vanzelfsprekend en stimuleert je medewerkers om over de grenzen van de eigen afdeling heen te kijken. Je benadert vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Je bent alert op, voor de afdeling en de provincie relevante, ontwikkelingen en speelt daar effectief op in. De sturingsfilosofie van onze organisatie is daarbij het uitgangspunt: ruimte geven aan professionaliteit van de medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om verantwoordelijkheid te nemen; als behandelend ambtenaar, of toeleveraar van inhoudelijk advies aan een opgave.

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een of meerdere vakinhoudelijke ontwikkelingen. Je hebt het vermogen om (bestuurlijk en ambtelijk) bestaande relaties te versterken en nieuwe relaties aan te gaan. Je hebt daarbij een scherp oog voor de belangen en positie van de provincie en vormt een stevig gesprekspartner, voor zowel publieke als private partners. Samen met je collega MT-leden versterk je het gebieds- en locatiegericht werken binnen de provincie.
De provincie werkt opgavegericht en is bezig met een organisatorische ontwikkeling om het opgavegericht werken te verbinden met de lijnorganisatie. Van jou als MT-lid wordt verwacht dat je actief bijdraagt aan deze verandering, die ook direct van invloed kan zijn op je eigen functie.
functie-eisen

Wat vragen wij van jou?
Als flexibel manager ben je in staat om resultaten te boeken en weet je een werkklimaat te organiseren waarin resultaten gevierd en gezien worden. Door jouw vermogen om te verbinden en over grenzen heen te kijken weet je jouw medewerkers te stimuleren en te coachen. Daarom is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat en zakelijke gesprekken kan voeren met partners met verschillende belangen.

• Een afgeronde WO opleiding
• Minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven binnen een politiek-bestuurlijke context
• Een bewezen trackrecord in het opbouwen van efficiënte samenwerkingscoalities, zowel intern als extern
• Weet de ambitie om een lerende organisatie te zijn te vertalen in de dagelijkse aansturing van zijn/haar team
• Affiniteit met en (meerjarige) ervaring in het werkveld van de betreffende afdelingen en de daarbij behorende beleidsprocessen.

informatie

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een salaris van maximaal € 6.818,50 bruto bij een fulltime dienstverband (schaal 14)
• Een ABP-pensioen
• Een vast contract
• Een keuzebudget van 22% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrijetijd, studie of meer salaris
• Een leidinggevende en sturende rol
• Veel ruimte en vrijheid in jouw werkzaamheden
• Een groot en interessant netwerk
• Flexibele werktijden
• Reiskostenregeling.

solliciteren

Procedure
Zoals je hebt kunnen lezen zoeken wij een generalist voor beide functies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je voorkeur niet kan aangeven voor een van de twee afdelingen. Tijdens en na de selectiegesprekken gaan wij samen met jou kijken welke afdeling het beste bij jou past en andersom.
Wil je meer weten over het inhoudelijke werk bij een van deze twee afdelingen? Neem dan contact op met Michel Visser, afdelingshoofd Bestuur 070-4418221 en/of Joost Damen, afdelingshoofd Water en Groen 070-4416773.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met recruiter Paul Stad, 06-29401964. Het is belangrijk om te melden dat wij binnenkort ook gaan genieten van een mooie vakantieperiode. Daardoor kan het voorkomen dat je ons niet aan de lijn krijgt. In dat geval kun je een mail sturen naar solliciteren@pzh.nl. Jouw vraag zal dan worden doorgestuurd naar de betrokken afdelingen. Wij pakken het dan direct op na onze vakantie. Uiteraard monitoren wij wel gedurende de vakantieperiodes alle inkomende sollicitaties.

Sollicitatieproces
Reageer in ieder geval voor 5 september aanstaande door middel van een pakkende sollicitatiebrief en cv via de sollicitatiebutton. In de weken daarna gaan wij de selectiegesprekken voeren. Ons doel is om in oktober een arbeidsvoorwaardengesprek te plannen.

Let op: bij het klikken op de sollicitatiebutton kom je op een verzamelpagina! Aan de rechterzijde kun je aangeven welke afdeling jouw voorkeur geniet en via die pagina kom je op het gepersonaliseerde sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Managementteam, Overheid, Provincie, WO, Senior, peoplemanager, opdrachtgever, flexibel, vast contract.

Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO