Strategisch programmamanager
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor strategische programma's, zoals grote (meer risicovolle) investeringen in technologie en research, zoals de bouw van een nieuw productiestation, ‘acute' problemen die tot imagoschade kunnen leiden en strategische toekomstscenario's voor WMD.

Klik hier voor meer informatie over vacature Strategisch programmamanager bij WMD Drinkwater BV in Assen
Projectontwikkelaar Drinkwater
In de functie van projectontwikkelaar drinkwater heb je een bepalende rol voor de toekomst van WMD. Je ontwikkelt een lange termijnvisie voor het verhogen van de drinkwaterkwaliteit en de daarvoor benodigde technologieën. Dit geeft antwoord op vragen als: Zetten wij de juiste techniek in? ‘en' Welke techniek moeten wij in de toekomst inzetten?

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectontwikkelaar Drinkwater bij WMD Drinkwater BV in Assen
All round Projectcontroller
Als projectcontroller beoordeel je of de beheersing van het project in opzet goed is en ook daadwerkelijk zo wordt opgepakt. Als projectcontroller geef je een onafhankelijk oordeel over de projectbeheersing voor de opdrachtgever binnen HHSK en informeert hierover aan zowel de projectmanager als de concerncontroller binnen HHSK.

Klik hier voor meer informatie over vacature All round Projectcontroller bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Gebiedsadviseur
Je gaat meewerken in ons gebiedsteam voor (een deel van) Rotterdam, Lansingerland en Zoetermeer. Als gebiedsadviseur ben je de verbinding tussen externe partijen (waaronder gemeenten) en je collega's (vakspecialisten).

Klik hier voor meer informatie over vacature Gebiedsadviseur bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Projectsecretaris project N307
Je gaat aan de slag bij de eenheid Wegen en Kanalen, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid draagt bij aan een veilige en vlotte verkeersafwikkeling binnen de provincie. Dat begint bij een goede zorg voor de provinciale infrastructuur.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectsecretaris project N307 bij Provincie Overijssel in Zwolle
Vacature Medewerker Kwaliteitsmanagement
In jouw rol als Medewerker Kwaliteitsmanagement ga jij je bezighouden met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en Milieu & Energie. Binnen Oasen ben jij op dit gebied het aanspreekpunt. Jij gaat aan de slag met het uitwerken, implementeren en communiceren van verbeteringen rondom ons MVO beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Vacature Medewerker Kwaliteitsmanagement bij Oasen Drinkwater in Gouda
Beleidsadviseur Zuiveren
Wil jij aan het stuur zitten om de waterketen voor 2030 - 2050 vorm te geven? Wil jij onderzoeken hoe de wereld er uit gaat zien, bepalen welke transitie daarvoor doorgemaakt moet worden, je richten op scenario's om energiefabriek of grondstoffenfabriek te worden? En, wil jij (mee)bedenken welke strategie daarbij hoort en hoe wij als water-schap hierop kunnen inspelen?

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsadviseur Zuiveren bij Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk
Beleidsadviseur Fysieke Omgeving
Wil jij aan de voorkant het ruimtelijk proces beïnvloeden? Wil jij de wateragenda maken? En, wil jij (mee)bedenken wat daarbij voor het waterschap belangrijk is? En ben jij bovenal een collega die weet te verbinden, dan zijn wij op zoek naar jou.

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsadviseur Fysieke Omgeving bij Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk
Zoek in 31 vacatures:  

Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie

bedrijfGemeente Harderwijk
datum12-06-2019
werkveldStedelijk water & Riolering, Water (algemeen)
regioGelderland
niveauHBO
dienstverbandvast
standplaatsHarderwijk
taakomschrijving

Harderwijk is een dynamische gemeente met een open en menselijk karakter. Wij hechten er grote waarde aan dat onze burgers hier op een ontspannen wijze kunnen wonen, werken en genieten van hun vrije tijd. We zetten ons hier, samen met al onze medewerkers, volop voor in. We zijn een flexibele gemeente die de nadruk legt op het faciliteren van de samenleving in plaats van reguleren. Samenwerken en netwerken met de inwoners staat bij ons centraal. We zijn onderdeel van Meerinzicht, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Deze drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp, leerlingzaken en adviseert, faciliteert en voert taken uit met betrekking tot bedrijfsvoering. Aangezien de samenleving continu verandert, blijven wij volop in ontwikkeling.

Wij zijn voor het team Duurzaamheid en Wonen op zoek naar een:

Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie
36 uur | Harderwijk

Hier ga je werken
Domein Ruimte

Binnen het domein Ruimte richten we ons op beleid en planvorming voor de fysieke ruimte. Dit domein bestaat uit de vier teams "Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken", "Economie, Mobiliteit en Archeologie", "Duurzaamheid en Wonen" en "Vergunning Toezicht en Handhaving Bouwen." Voorheen lag de nadruk op de openbare ruimte. Tegenwoordig vraagt de inrichting van de private ruimte in toenemende mate om onze aandacht. We werken hierin interactief samen met domein Samenleving en domein Stadsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor de realisatie en het beheer van de openbare ruimte.

Team Duurzaamheid en Wonen
Dit team bestaat uit ca. 10 enthousiaste collega's. Momenteel werkt het team hard aan een duurzaamheidsvisie, gebaseerd op de vier pijlers Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulariteit en Biodiversiteit. Binnen dit team vallen ook de beleidsvelden Water, Riolering en Klimaatadaptie.

Beleidsveld Water, Riolering en Klimaatadaptatie
Binnen dit beleidsveld richten we ons op de wettelijke gemeentelijke watertaken met betrekking tot de inzameling en transport van stedelijk afvalwater en de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater/grondwater. Hiernaast houden we ons bezig met landaanwinning, afwatering (stedelijk oppervlaktewatersysteem) en de effecten van klimaatverandering. Voor deze beleidsvelden werken we nauw samen met andere gemeenten in de regio en met Waterschap Vallei en Veluwe. In zuiveringskringverband en op regionaal niveau (werkregio Noord Veluwe).

Dit ga je doen
Aan jou de schone taak om ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van nieuw beleid én de dagelijkse vertaling daarvan naar functioneel ontwerp voor stedelijke watersystemen op kavel- of wijkniveau. Je beoordeelt technische ontwerpen en toetst bouwaanvragen op de wateraspecten. Ook begeleid je aanvragen watervergunning. Je stemt daartoe af met de waterbeheerder, vanaf vooroverleg tot en met de beschikking. Verder haal jij de benodigde informatie boven water voor de begroting en jaarrekening van de gemeentelijke watertaken. Hiernaast draag je bij aan de inhoudelijke voorbereiding en uitwerken van de resultaten van bijeenkomsten met belanghebbenden (o.a. risicodialogen ruimtelijke adaptatie) en raadscommissies. Tot slot speel je een actieve rol in voorlichting en communicatiecampagnes van ons team.

functie-eisen

Jouw talenten
Het staat voor ons als een paal boven water dat je een relevante opleiding op HBO+ niveau (Stedelijk Waterbeheer of Civiele Techniek) hebt afgerond. En dat je de basisopleiding Riolering hebt gedaan. Of in elk geval bereid bent om deze, binnen 12 maanden na aanstelling, te gaan volgen. Verder vinden we het belangrijk dat je minimaal 3 jaar in een soortgelijk werkveld hebt gewerkt. Binnen de overheid, bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie. Je bent deskundigheid als het gaat om ontwerpmethoden, terminologie van de Leidraad Riolering, BRP en GRP, met werkvoorbereiding, realisatie en beheer van stedelijke watersystemen. En ook aan basiskennis van klimaatadaptatie (overstroming, wateroverlast, droogte en hittestress) ontbreekt het jou niet aan affiniteit met de thema's ecologie/natuur, geohydrologisch, bodemenergiesystemen. Geen water is jou te diep: je bent ijzersterk in plannen en organiseren èn ervaren in projectmatig werken. Je denkt in oplossingen in plaats van bedreigingen en je bent ontwikkelingsgericht en besluitvaardig. Maar dat is niet alles. Deze functie vraagt om een communicatief sterke en positief maar kritisch ingestelde adviseur. Klant- èn resultaatgericht, creatief en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

informatie

Dit krijg je van ons
• Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris in schaal 10 (minimaal € 2.795,- tot maximaal € 4.225,- bruto per maand op basis van 36 uur per week).
• Een individueel keuzebudget van 17,05 %.

solliciteren

Laten we kennismaken
Zijn wij op zoek naar jou? Solliciteer dan! Je kunt reageren tot 4 juli 2019.

De gesprekken zijn gepland:
1e ronde: dinsdagmiddag 16 juli 2019
2e ronde: donderdagmiddag 18 juli 2019

Voor vragen over de inhoud van deze vacature kun je bellen met Nienke van Keimpema, 0341 411398. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met onze HRM adviseur Joyce Tekke via 085 1108148.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Adviseur, water, milieu, klimaatadaptatie, duurzaamheid, HBO+, Civiele techniek, waterbeheer, riolering, Harderwijk, Gelderland, Overheid, gemeente.


Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO