Onderzoeker / projectmanager Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid
In deze aantrekkelijke functie op het dynamische snijvlak van onderzoek en praktijk ben je verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en rapportage van onderzoek naar de microbiologische (oppervlakte)waterkwaliteit. In een multidisciplinair team van experts werk je mee aan innovatieve nieuwe methodes in opsporing van microbiologische risico's en de beoordeling hiervan, en combineert die met bestaande methoden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Onderzoeker / projectmanager Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein
Teamleider Projecten Distributie
Ben jij de teamleider die voldoening haalt uit het coachen en motiveren van een team? Als één van de 4 teamleiders binnen de sector Distributie zorg jij dat jouw team Projecten Distributie optimaal functioneert en ieder teamlid met plezier aan het werk is. Als teamleider ben je samen met het team verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de projecten binnen de geplande tijd en het beschikbare budget.

Klik hier voor meer informatie over vacature Teamleider Projecten Distributie bij WMD Drinkwater BV in Assen
Deelprojectleider Techniek / Technisch Manager
In samenspraak met de gebruiker stel je de eisen vast die moeten leiden tot realisatie, gebruik en beheer van een systeem. Je coördineert de werkzaamheden op gebied van techniek waarbij je medewerkers binnen het projectteam aanstuurt met als doel het projectresultaat te realiseren binnen de afgesproken kaders (scope, planning, budget, kwaliteit, risico's, informatie en organisatie).

Klik hier voor meer informatie over vacature Deelprojectleider Techniek / Technisch Manager bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Coördinator Complexe plannen
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Ruimtelijke Planvorming. Dit energieke team vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het proces bij hen aan tafel.

Klik hier voor meer informatie over vacature Coördinator Complexe plannen bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Teamhoofd Projecten
Als teamhoofd ga je zo de rol en positie van het team projecten verder ontwikkelen en vormgeven. Het vernieuwen en permanent verbeteren is voor jou een belangrijke drijfveer. Hierin werk je nauw samen met het afdelingshoofd Beleid, Projecten en Laboratorium. Je weet daarbij medewerkers op inspirerende wijze te leiden en aan te spreken op hun bijdrage.

Klik hier voor meer informatie over vacature Teamhoofd Projecten bij Waterschap Hunze en Aa's in Veendam
Adviseur geohydrologie ACSG
Je doet onderzoek naar gebouw- en landbouwschade als gevolg van grondwaterstandveranderingen. Onderzoeksresultaten vertaal je naar adviezen aan betrokken partijen. Het beoordelen van grondwatermodellen, analyseren van tijdreeksen en uitvoeren van schadeberekeningen maken deel uit van de projecten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur geohydrologie ACSG bij Bij12 Werkt voor provincies in Utrecht
Trainee GIS medewerker / landmeter keringen
Voor onze team GEO/DIV, zoeken wij een Trainee GIS medewerker. Wij zoeken iemand die vanuit de basisopleiding onder begeleiding werkervaring wil opdoen en wil doorgroeien.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee GIS medewerker / landmeter keringen bij Waterschap Hunze en Aa's in Veendam
2 Adviseurs Waterveiligheid
Je bent als adviseur C een waardevolle toevoeging in het team voor wat betreft Waterveiligheid en Geotechniek. Je voert technische toetsingen uit en beoordeelt waterkeringen waarbij de techniek centraal staat (Wettelijke Beoordeling Instrumentarium WBI). Je ondersteunt collega's bij het uitbrengen van adviezen.

Klik hier voor meer informatie over vacature 2 Adviseurs Waterveiligheid bij Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk
Programma coördinator waterzuivering en emissies
Als Programma coördinator ben je verantwoordelijk voor het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod dat zich richt op de afvalwaterzuivering, circulaire economie en emissies oppervlaktewater. Je zorgt dat de opleidingen goed blijven aansluiten op de vraag in de markt, de ontwikkelingen in het vakgebied en de kwaliteitsnormen van Wateropleidingen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Programma coördinator waterzuivering en emissies bij Wateropleidingen in Nieuwegein
Zoek in 34 vacatures:  

Trainee Assistent Programmamanager NWT

bedrijfNationaal Watertraineeship
datum03-04-2019
werkveldWater (algemeen)
regioZuid-Holland
niveauHBO, WO
dienstverbandtraineeship
standplaatsRotterdam
taakomschrijving

Programma Wegen en Bruggen Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 170 km weg en circa 200 wegbruggen in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. In het programma Wegen en Wegbruggen 2019-2021 is als doel gesteld dat er jaarlijks gemiddeld 4 km aan wegen worden gereconstrueerd en gemiddeld 8 bruggen worden vervangen. Afgelopen jaar is de gewenste realisatie van geplande projecten niet gehaald. Totaal is nog €3.185.000 aan gevoteerd krediet voor verschillende projecten beschikbaar.

Om bovenstaande programmadoelen te halen wordt een doorstart gemaakt met het programma. De nieuwe werkwijze behelst: 
1.het programmeren van projecten verder in de tijd van 1 naar 3 jaar 
2.het overprogrammeren van projecten in de voorbereiding met circa 30% 
3.het meer bundelen van projecten in de uitvoering 
4.het verder professionaliseren van het programmamanagement en het vergroten van de slagkracht van de uitvoering- en beheerorganisatie Met deze nieuwe wijze denken we meer dan twee keer sneller te gaan dan afgelopen jaren en beter in te kunnen spelen op kansen en (soms onvoorziene) tegenvallers vanuit omgeving.

Werkzaamheden
De trainee zal in de rol van assistent programmamanager meewerken en ondersteunt de IPM rolhouders in hun dagelijks werk. Het takenpakket bestaat vooralsnog uit:
Programmamanagement 
•Ondersteunen bij besluitvorming, bijhouden van acties (Trello) en besluiten (Excel) 
•Ondersteunen bij teamsessies en brainstormsessies (in groter verband), verzorgen faciliteiten, opbrengst sessie vastleggen en bespreken met de procesbegeleider, rechterhand procesbegeleider tijdens de sessie 
•Ondersteunen wegbeheerder 
•Monitoren voortgang initiatieven en bewaken behalen doelen 
•Meewerken aan programmering 2020-2022 met doorkijk naar 2025 
•Bijwonen kernteamoverleggen, samenwerken op Zuidbroek 
•Voorbereiden van weekstart (iedere maandag 9 uur op Zuidbroek) 
•Voorbereiden van succesversnellers en bijhouden van verbeteracties in ontwikkelplan 
•Organiseren van werkbezoeken en teamuitjes 
•Opstellen van begrippenlijst

Werkzaamheden
Programmabeheersing 
•Bijhouden van dashboard, projectplanningen en jaarplanning 2019 
•Inventariseren en monitoren issues, eventuele scopewijzigingen 
•Ondersteunen bij review en in beeld brengen van kritische processen
Omgevingsmanagement 
•Helpen met opstellen communicatiemiddelen zoals krantjes, powerpoints 
•Bij elkaar zoeken van historisch (kaart)materiaal over wegen en bruggen in de Krimpenerwaard voor bewonersavonden 
•Maken van goede en gedetailleerde kaartjes en tekeningen op basis waarvan we scope, issues, risico's kunnen vastleggen; 
•In beeld brengen van initiatieven van derden. Wellicht lopen er nog meerdere vergunningsaanvragen. - en deze ook checken met de interne organisatie. 
•Secretariële werkzaamheden zoals ondersteunen bij brieven (Corsanummers, inhoudelijk gereedklare brieven verzendklaar maken, archiveren, en verzenden per mail)
Technisch management 
•Ophalen en ordenen beheergegevens (inspecties, beheerdersoordelen etc.);
Contractmanagement 
•Uitvoeren Duurzaam GWW tools, zoals Omgevingswijzer en Ambitieweb 
•Faciliteren / organiseren marktinformatie bijeenkomst 
•Afspraken plannen voor interviews/ locaties regelen 
•Redactieslag op aanbestedingsstukken 
•Formats contractbeheersing opzetten

Wat wij bieden: 
•Meelopen met een dynamisch en ambitieus uitvoeringsprogramma 
•Samenwerken met enthousiaste en betrokken professionals (circa 10 mensen) 
•Uitdagend werk op het snijvlak van techniek en omgeving 
•Iedere maandag samenwerken in de polder op het steunpunt Zuidbroek 
•Meewerken en meedenken om het programma beheerst uit te voeren 
•Persoonlijke begeleiding en training on the job


Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO