Onderzoeker / projectmanager Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid
In deze aantrekkelijke functie op het dynamische snijvlak van onderzoek en praktijk ben je verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en rapportage van onderzoek naar de microbiologische (oppervlakte)waterkwaliteit. In een multidisciplinair team van experts werk je mee aan innovatieve nieuwe methodes in opsporing van microbiologische risico's en de beoordeling hiervan, en combineert die met bestaande methoden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Onderzoeker / projectmanager Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein
Teamleider Projecten Distributie
Ben jij de teamleider die voldoening haalt uit het coachen en motiveren van een team? Als één van de 4 teamleiders binnen de sector Distributie zorg jij dat jouw team Projecten Distributie optimaal functioneert en ieder teamlid met plezier aan het werk is. Als teamleider ben je samen met het team verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de projecten binnen de geplande tijd en het beschikbare budget.

Klik hier voor meer informatie over vacature Teamleider Projecten Distributie bij WMD Drinkwater BV in Assen
Deelprojectleider Techniek / Technisch Manager
In samenspraak met de gebruiker stel je de eisen vast die moeten leiden tot realisatie, gebruik en beheer van een systeem. Je coördineert de werkzaamheden op gebied van techniek waarbij je medewerkers binnen het projectteam aanstuurt met als doel het projectresultaat te realiseren binnen de afgesproken kaders (scope, planning, budget, kwaliteit, risico's, informatie en organisatie).

Klik hier voor meer informatie over vacature Deelprojectleider Techniek / Technisch Manager bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Coördinator Complexe plannen
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Ruimtelijke Planvorming. Dit energieke team vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het proces bij hen aan tafel.

Klik hier voor meer informatie over vacature Coördinator Complexe plannen bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Teamhoofd Projecten
Als teamhoofd ga je zo de rol en positie van het team projecten verder ontwikkelen en vormgeven. Het vernieuwen en permanent verbeteren is voor jou een belangrijke drijfveer. Hierin werk je nauw samen met het afdelingshoofd Beleid, Projecten en Laboratorium. Je weet daarbij medewerkers op inspirerende wijze te leiden en aan te spreken op hun bijdrage.

Klik hier voor meer informatie over vacature Teamhoofd Projecten bij Waterschap Hunze en Aa's in Veendam
Adviseur geohydrologie ACSG
Je doet onderzoek naar gebouw- en landbouwschade als gevolg van grondwaterstandveranderingen. Onderzoeksresultaten vertaal je naar adviezen aan betrokken partijen. Het beoordelen van grondwatermodellen, analyseren van tijdreeksen en uitvoeren van schadeberekeningen maken deel uit van de projecten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur geohydrologie ACSG bij Bij12 Werkt voor provincies in Utrecht
Trainee GIS medewerker / landmeter keringen
Voor onze team GEO/DIV, zoeken wij een Trainee GIS medewerker. Wij zoeken iemand die vanuit de basisopleiding onder begeleiding werkervaring wil opdoen en wil doorgroeien.

Klik hier voor meer informatie over vacature Trainee GIS medewerker / landmeter keringen bij Waterschap Hunze en Aa's in Veendam
2 Adviseurs Waterveiligheid
Je bent als adviseur C een waardevolle toevoeging in het team voor wat betreft Waterveiligheid en Geotechniek. Je voert technische toetsingen uit en beoordeelt waterkeringen waarbij de techniek centraal staat (Wettelijke Beoordeling Instrumentarium WBI). Je ondersteunt collega's bij het uitbrengen van adviezen.

Klik hier voor meer informatie over vacature 2 Adviseurs Waterveiligheid bij Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk
Programma coördinator waterzuivering en emissies
Als Programma coördinator ben je verantwoordelijk voor het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod dat zich richt op de afvalwaterzuivering, circulaire economie en emissies oppervlaktewater. Je zorgt dat de opleidingen goed blijven aansluiten op de vraag in de markt, de ontwikkelingen in het vakgebied en de kwaliteitsnormen van Wateropleidingen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Programma coördinator waterzuivering en emissies bij Wateropleidingen in Nieuwegein
Zoek in 34 vacatures:  

2 Adviseurs Waterveiligheid

Adviseur C

bedrijfWaterschap Hollandse Delta
datum03-04-2019
werkveldWater (algemeen), Waterveiligheid
regioZuid-Holland
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsRidderkerk
taakomschrijving

In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrij-wel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

De afdeling Advies en Automatisering (AA) beheert en levert de kennis, informatie en automati-sering voor de processen zoals die door het waterschap worden uitgevoerd. Binnen het team Advies (AAAD) is waterveiligheid een primair kennisgebied ten behoeve van het toetsen en be-oordelen van waterkeringen middels geotechnische en waterbouwkundige berekeningen en advies. Doel is dat binnen het waterschap het thema waterveiligheid in 2021 zodanig georgani-seerd en ingericht is dat we in staat zijn om te sturen op resultaat, adequate besluitvorming en efficiënte processen. Basisvoorwaarden hiervoor zijn grondige kennis van ‘het systeem' (de werking van de waterkeringen) en een uitmuntende informatievoorziening. De afdeling is daar-om op zoek naar versterking in de vorm van:

2 ADVISEURS WATERVEILIGHEID
(Adviseur C)

Dit ga je doen
Je bent als adviseur C een waardevolle toevoeging in het team voor wat betreft Waterveiligheid en Geotechniek. Je voert technische toetsingen uit en beoordeelt waterkeringen waarbij de techniek centraal staat (Wettelijke Beoordeling Instrumentarium WBI). Je ondersteunt collega's bij het uitbrengen van adviezen. Je bent in staat geotechnische en hydraulische berekeningen uit te (laten) voeren en geeft advies in (onderzoeks)projecten. Denk aan projecten voor dijk-versterking, WBI, peilbuismonitoring, onderhoud en calamiteitenzorg. Essentiele onderdelen zijn:
• Het voorbereiden en uitvoeren van (geotechnische) berekeningen in het kader van WBI.
• Het adviseren bij projecten waarbij de waterveiligheid een grote rol speelt, zoals HWBP-projecten , versterkingen van boezemkades, vergunningaanvragen etc.
• Toetsen van producten van opdrachtnemers.
• Je schrijft rapportages met daarin de uitgevoerde veiligheidsbeoordeling.
• Je interpreteert geotechnisch onderzoek en kan op basis daarvan schematiseringen maken.

functie-eisen

Dit heb je in huis
• Je hebt affiniteit met waterveiligheid en weet op een enthousiaste en gemotiveerde wijze je kennis over te brengen (ook als de consequenties voor de organisatie moeilijk te voorspel-len zijn).
• Je hebt een HBO of WO werk- en denkniveau opleiding civiele techniek met kennis op het gebied van waterbouw, grondmechanica en geohydrologie.
• Je hebt kennis van statistiek, faalkansen en probabilistiek of je bent in staat je dit eigen te maken
• Kennis van vigerende voorschriften en leidraden zoals het WBI, OI, Technische rapporten (ENW) Eurocode 7 en NEN 3650/3651 is een pré.
• Beheersing van de WBI-software, D-serie, GIS en DAM is een pré

Dit is je profiel
• Je bent een expert in je vakgebied of je wilt dit graag worden.
• Je volgt landelijke ontwikkelingen binnen je vakgebied en vertaalt de consequenties voor het waterschap.
• Je bent een teamspeler met goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Kernwoorden zijn analytisch, ondernemerschap, initiator van verandering en vernieuwingen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

informatie

Hier mag je op rekenen
Een dynamische werkomgeving en een vakgebied dat volop in ontwikkeling is.Je krijgt bij WSHD de mogelijkheden om jezelf op persoonlijk en inhoudelijk vak te ontwikkelen tot een gedegen adviseur op het vakgebied waterveiligheid. Daarbij krijg je de vrijheid om jezelf te ontwikkelen in de deelgebieden die het beste aanslutienbij jouw kennis en interesses (bijvoorbeeld geotech-niek, bekledingen etc.). De werkwijze binnen het team wordt gekenmerkt door zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij professionals die gedegen inzicht hebben in de waterveiligeheid en die dit op een professionele manier vormgeven.

Goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een salaris van maximaal € 62.700,-- bruto per jaar bij een werkweek van 36 uur incl. IKB. In-schaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

solliciteren

Laat van je horen
Ben jij die enthousiaste professional die met veel energie en kennis van zaken bijdraagt aan het professionaliseren van de organisatie rondom waterveiligheid? Stuur dan vóór 29 april 2019 een sollicitatie met CV via de sollictatiebutton op onze site www.wshd.nl.

Voor vragen over de functie-inhoud neem je contact op met Bianca Bax, Teamleider (telefoon-nummer 06 23 37 23 06). Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Deel deze vacature


Nieuws

25.07.2017 Nieuw: een Dijk van een Traineeship!

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO