Procesbegeleider baggeren en omgeving
Jouw werkzaamheden richten zich op twee aspecten: enerzijds zorgdragen voor een goed en tijdig doorlopen baggerproces en anderzijds op het bereiken van afstemming over de manier van samenwerken met de gemeenten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Procesbegeleider baggeren en omgeving bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Beleidsadviseur Crisisbeheersing
Deze veelzijdige functie bestaat uit diverse beleidstaken en een rol in de crisisstructuur. Het zwaartepunt van de functie ligt op de beleidstaken Je zorgt voor beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van crisisbeheersing.

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsadviseur Crisisbeheersing bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Projectleider (grond)water internationaal
Aangezien het aantal programma's en projecten waarin wij zijn betrokken toeneemt, zijn wij op zoek naar een projectleider (grond)water met 5 tot 10 jaar werkervaring voor onze internationale projecten. Als projectleider stuur je projectteams aan, onderhoud je contact met opdrachtgevers, bewaak je planning en budgetten en schrijf je voorstellen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider (grond)water internationaal bij Acacia Water in Gouda
Projectleider civiele- en cultuurtechniek
In deze functie geef je leiding aan complexe multidisciplinaire projecten, waarbij de focus vooral ligt op het watersysteem. Binnen het team projecten werken we aan de bouw van dijken en (boezem)kades, leggen we natuurvriendelijke oevers aan.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider civiele- en cultuurtechniek bij Waterschap Hunze en Aa's in Veendam
Beleidsadviseur Afvalwaterketen
Jij bent de adviseur op het gebied van de technologie van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's). Je adviseert over de te nemen maatregelen bij calamiteiten, grote verstoringen op onze awzi's en bij complexe problemen over de procesvoering.

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsadviseur Afvalwaterketen bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Hoofd van het secretariaat
Het hoofd van het secretariaat is verantwoordelijk voor de leiding van het internationaal samengestelde secretariaat (elf medewerkers), bereidt samen met de medewerkers op tijd de Plenaire Vergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen voor, houdt toezicht op de documentatie en de uitvoering van de genomen besluiten, alsmede op de juiste weergave van de opvattingen van de afzonderlijke delegaties.

Klik hier voor meer informatie over vacature Hoofd van het secretariaat bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Koblenz (Duitsland)
Adviseur Ondergrondse Infra
Als Adviseur Ondergrondse Infra bij Oasen is geen enkele dag hetzelfde. Zo schrijf je de ene dag een memo voor het management team, met daarin bijvoorbeeld jouw advies over het onderhouden, vervangen en uitbreiden van ons distributienetwerk. De volgende dag sta je met je laarzen aan in het veld met één van onze monteurs om de beschikbare gegevens te controleren.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Ondergrondse Infra bij Oasen Drinkwater in Gouda
Adviseur binnenstedelijke herontwikkeling
Heb je al een paar jaar ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoeken en adviezen over bodemsanering? Ben je toe aan een volgende stap, om je kennis en ervaring breder te trekken naar alle uitvoeringsaspecten die meespelen in de binnenstedelijke herontwikkeling en wil je meehelpen aan het klimaatbestendig maken van onze steden en dorpen?

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur binnenstedelijke herontwikkeling bij Wareco Ingenieurs in Amstelveen
Zoek in 24 vacatures:  

Adviseur Beheer

bedrijfWaterschap Brabantse Delta
datum24-01-2019
werkveldWater (algemeen)
regioNoord-Brabant
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsBreda
taakomschrijving

Adviseur beheer
36 uur per week, Breda

De rol
Je bent een nieuwsgierige spin in het web:

 • Je beschouwt het watersysteem integraal. Er is ruimte om afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse en in samenspraak met je collega’s je te concentreren op waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, kunstwerken of vaarwegen.
 • Je hebt kennis van data analyse en je weet verschillende soorten data met elkaar te combineren tot nieuwe informatie. Gevoel bij en kennis van financiële informatie is een pré
 • Je verbindt informatie over processen van het waterschap met externe informatie.
 • Je weet je interne en externe netwerk in te zetten om kennis en informatie te vergaren en te delen, en zo samen verder te komen.
 • Je brengt het functioneren van het watersysteem in verbinding met de toestand van onze assets.
 • Je vertaalt beleidsdoelstellingen naar uitvoeringsmaatregelen, bediening, inspectie, onderhoud, renovatie, nieuwbouw, beheermaatregelen, monitoring, onderzoek, en weer terug (sluiten PDCA cyclus: Plan-Do-Control-Act).
 • Je beschouwt de gehele levenscyclus van de assets, en houdt lange termijn doelen in beeld terwijl je soms ook korte termijn adviezen geeft.


Je werkt nauw samen in een team met vier adviseurs beheer en vier adviseurs programmameren. Als adviseur beheer ben je de rechterhand van de adviseur programmeren. Daarnaast zijn gebiedsadviseurs, assetmanagers, specialisten, beleidsadviseurs en operationele medewerkers belangrijke gesprekspartners voor je. Je doet zelf analyses, maar formuleert ook onderzoek en informatie vragen, die helpen om de goede kennis te vergaren.
 
Je hebt een rol in de calamiteitenorganisatie en draait mee in de wachtdienst. De wachtdienstfrequentie is afhankelijk van het jaarlijks vast te stellen rooster, een en ander conform artikel 1.2 lid 3 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel.

functie-eisen

Wij vragen
Je bent goed in het vinden van verbanden en doorzien van informatie. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van data analyse. Je beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer om deze informatie te kunnen interpreteren. Je functioneert op hbo- wo- werk- en -denkniveau.
Je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in adviezen, rapportages, evaluaties. Je kunt een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. En als het spannend wordt hou jij overzicht.
 
Woorden die jou karakteriseren zijn:

 • analytisch;
 • nieuwsgierig;
 • creatief;
 • teamspeler;
 • verbinder.

 
Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

informatie

Het proces
Proces beheer levert een afgewogen én dynamische programmering van maatregelen op, waarbij we het gedachtengoed van Assetmanagement toepassen; optimale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s (én kansen!). We vertalen strategische doelen naar concrete maatregelen in het watersysteem, in een dynamisch krachtenveld van omgeving en bestuur. In de Verkeerstoren wordt op tactisch en operationeel niveau regie gevoerd op het waterbeheer, hier leiden integrale analyses en adviezen tot continu leren en verbeteren. Om dit tot een succes te maken is het nodig om optimaal gebruik te maken van de enorme berg aan data, informatie en kennis die er intern en extern beschikbaar is.

bedrijfsomschrijving

De organisatie
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.
 
Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.
 
Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.
 
De afdeling
Je werkt bij de afdeling Beheer & Bediening, verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem. Het is een relatief kleine afdeling die de brug tussen beleid en uitvoering slaat. We houden overzicht en faciliteren van daaruit een slagvaardige uitvoering, en een goed onderbouwde strategie. Dat vraagt om energie, lef, en een goede teamgeest. De afdeling is je ‘thuisbasis’, maar je werkt in processen.

solliciteren

Wij bieden
Je bent welkom in een klein team met een brede taak en een groot en interessant krachtenveld. We staan voor onze zaak, zijn resultaatgericht, en bieden een hele collegiale sfeer.
 
Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.046,- en maximaal € 4.210,- bruto per maand (schaal 10). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen (om aan te wenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof, extra inkomen genereren, financiering studie etc.). Tot slot geldt een collectieve salarisverhoging per 1 april 2019 van 3,25%.
 
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Wolbrink, hoofd afdeling Beheer & Bediening  (076 – 564 10 51). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Mijke Buit, HR adviseur (076-564 10 54). Solliciteren kun je tot en met 17 februari 2019 via het online sollicitatieformulier. De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 28 februari en voor de tweede ronde op 7 maart.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO