Procesbegeleider Waterkwaliteit
Als Procesbegeleider Waterkwaliteit voer je samen met de overige procesbegeleiders en procestechnologen de waterkwaliteitscontrole uit en bewaak je de distributie en productie processen. Je coördineert de monstername en lost zelfstandig problemen op.

Klik hier voor meer informatie over vacature Procesbegeleider Waterkwaliteit bij Evides in Kralingen
Junior Engineer Civiele Techniek/ Grondwaterbronnen
Intern wordt je door IF inhoudelijk opgeleid tot specialist brontechniek. Met de opgedane kennis help je in teamverband mee om voor onze opdrachtgevers een optimaal werkend WKO systeem te realiseren. De werkzaamheden bestaan zowel uit het ontwerpen van het grondwatersysteem als het controleren van de aannemer tijdens de realisatie hiervan.

Klik hier voor meer informatie over vacature Junior Engineer Civiele Techniek/ Grondwaterbronnen bij IF Technology B.V. in Arnhem
Secretaris-generaal van de Internationale Maascommissie
Onder het gezag van de voorzitter, zorgt de secretaris-generaal voor het goed functioneren van de commissie en haar werkgroepen bij de uitvoering van de taken, die hen zijn opgedragen. Met dat doel leidt hij/zij het secretariaat en is daar verantwoordelijk voor; daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de voorzitter van de commissie bij de opdrachten die deze hem/haar toevertrouwt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Secretaris-generaal van de Internationale Maascommissie bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Luik
Secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie
Onder het gezag van de voorzitter zorgt de secretaris-generaal voor het goed functioneren van de commissie en haar werkgroepen bij de uitvoering van de taken, die hen zijn opgedragen. Met dat doel leidt hij/zij het secretariaat en is daar verantwoordelijk voor; daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de voorzitter van de commissie bij de opdrachten die deze hem/haar toevertrouwt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Antwerpen
(Geo)Hydroloog Duurzame Energie
Je gaat werken met collega's die expert zijn op het gebied van geohydrologie en gaat een bijdrage leveren in multidisciplinaire projectteams met adviseurs en specialisten op het gebied van civiele techniek, werktuigbouwkunde en energietechniek.

Klik hier voor meer informatie over vacature (Geo)Hydroloog Duurzame Energie bij IF Technology B.V. in Arnhem
Onderzoeker Intelligent leidingnetbeheer
Voor het team Waterinfrastructuur zijn we op zoek naar een onderzoeker/adviseur, met verstand en kennis van zaken op het vlak van leidingnetbeheer en materialen. We verwachten dat deze medewerker bruggen helpt bouwen tussen theorie en praktijk en die ontwikkelde kennis en tools weet toe te passen in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie over vacature Onderzoeker Intelligent leidingnetbeheer bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein
Adviseur Bronbescherming
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van onderzoeken en het geven van onderbouwde adviezen met betrekking tot een optimale bronbescherming van onze grond- en oppervlaktewaterbronnen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Bronbescherming bij Evides in Kralingen
Technisch Sales manager Waterbehandeling
Als technisch Sales manager (verkoopadviseur) Waterbehandeling ben je betrokken bij het hele proces van advisering aan tot en met verkoop richting de klant, daartoe behoort ook het uitvoeren van lab- en praktijktesten om het meest geschikte product (waterbehandelingschemicaliën & hulpstoffen) te selecteren voor de opdrachtgever, teneinde de waterzuivering te optimaliseren.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technisch Sales manager Waterbehandeling bij Melspring in Den Haag en omstreken
Zoek in 34 vacatures:  

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid

bedrijfWaterschap Brabantse Delta
datum14-11-2018
werkveldRegionaal waterbeheer, Water (algemeen), Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioNoord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland
niveauHBO
dienstverbandvast
standplaatsBreda
taakomschrijving

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades, maar ook de inrichting van het gebied achter de keringen zorgen voor onze veiligheid. Waterveiligheid binnen een waterschap is een complex en uitdagend samenspel met vele actoren.
 
Het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta kenmerkt zich als een gebied met vele overgangen: van bedijkte Maas naar de Zuidwestelijke Delta, hoge zandgronden en lage kleipolders, van peilbeheerst naar vrij-afwaterend regionaal watersysteem. Waterschap Brabantse Delta staat voor de opgave om veiligheid tegen overstromingen te borgen door ruim 130 km primaire waterkering en 425 km regionale en overige keringen te beheren en door mee te denken over een veilige inrichting van overstromingsgevoelige gebieden.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn speerpunten van waterschap Brabantse Delta.

De afdeling Beleid en Planadvies geeft in opdracht van het bestuur vorm aan de strategisch-inhoudelijke sturing van de organisatie en participatie in landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarom is relatiemanagement belangrijk voor deze afdeling.

Voor de afdeling Beleid & Planadvies zoeken wij een:

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid (1 fte)
Locatie: Breda

Waterveiligheid binnen het waterschap
Waterveiligheid is een belangrijke kerntaak van het waterschap. Er speelt veel. De beoordeling van primaire keringen en toetsing van regionale keringen is een cyclisch proces. Dit is de basis voor het programmeren van de andere processen, zoals dijkversterking, beheer, onderhoud en crisisbeheersing. We zijn ambitieus en daarom kijkt het waterschap verder dan alleen de harde keringen. Binnen het waterschap geven we bijvoorbeeld meerlaagsveiligheid vorm door het adviseren over gevolgbeperkende maatregelen en door het waterbewustzijn te vergroten. Tevens ontwikkelen we beleid over hoe wij onze assets anders kunnen beheren op basis van risico’s.

De functie
Samen met betrokkenen van andere afdelingen geef je invulling aan het programma Waterveiligheid binnen het waterschap. In jouw functie adviseer je collega’s, bestuur en management vanuit overzicht en inzicht in wat er speelt op het gebied van waterveiligheid. Je neemt deel aan landelijke en regionale afstemmingsoverleggen. Je zal je gaan aansluiten bij landelijke ontwikkelingen waar je, vanuit jouw expertise, ook aan bijdraagt. Je faciliteert de bestuurlijke besluitvorming over waterveiligheid en weet dit te vertalen naar beleid. Als hoeder van het beleid ben je goed aangesloten op de implementatie ervan en agendeer je of grijp je in als dat nodig is.
 
Jouw rol is het verder vormgeven en implementeren van samenhangend beleid voor waterschap Brabantse Delta op het gebied van waterveiligheid. Je werkt op basis van een helder programma. Je maakt de vertaalslag wat in het ambtelijk en het bestuurlijk domein nodig is om hier als Brabantse Delta inhoud aan te geven. Je zorgt dat op de bestuurlijke agenda komt wat nodig is en ambtelijk hier voldoende ondersteuning aan wordt gegeven. Je werkt aan beleidskaders en adviseert intern over de  waterveiligheidsprojecten op het gebied van normering, veiligheidsbeoordeling dijken en kunstwerken, programmering, dijkverbetering. Ook zorgplicht en de actualisering van de keur en de legger kunnen tot je taken gaan behoren. Ook ondersteun je je collega’s van andere afdelingen bij de complexe dossiers waarin waterveiligheid een rol speelt.
 
Het bestuur is een belangrijke 'interne' klant. Bestuurlijke sensitiviteit en goede communicatie zijn dan ook van wezenlijk belang in deze functie. Je bent je bewust van wat de organisatie nodig heeft om met dit beleid ‘uit de voeten te kunnen’ en weet hier samen met anderen binnen en buiten de organisatie vorm aan te geven. Om deze rol te vervullen ben je in staat om inhoudelijk boven de materie uit te stijgen zodat je de inhoud als onderdeel van een (bestuurlijk) proces in haar juridische context kunt plaatsen.

functie-eisen

Je beweegt je regelmatig in verschillende groepen. Van lokaal tot landelijk, van beleidsmatig tot technisch. Je hebt minimaal een hbo-werk- en -denkniveau. Je hebt de technische basis die nodig is om leemtes of zwakheden in technische adviezen te doorgronden, bijvoorbeeld als civiel technisch ingenieur of fysisch geograaf. Je hebt affiniteit met de beleidsmatige en juridische (on)mogelijkheden die van belang zijn voor jouw taakveld. Tegelijkertijd benader je de zaken pragmatisch om op een effectieve en efficiënte manier tot een oplossing te komen.
 
Je beschikt over de voor deze functie noodzakelijke kerncompetenties: creativiteit, netwerken, effectief handelen. Je bent enthousiast, kritisch, energiek en leergierig. Je vindt het een uitdaging om samen met collega’s beleid op te stellen en te implementeren. Je houdt ervan de dialoog aan te gaan om een bepaalde vraagstelling vanuit meerdere invalshoeken te beschouwen. Je hebt affiniteit met het werken in een bestuurlijke context.
 
Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

informatie

Wij bieden
Het waterschap vormt een uitdagende werkkring in een open en collegiale omgeving met, binnen de bestuurlijke kaders, veel verantwoordelijkheid. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.401,- en maximaal € 4.767,- bruto per maand (functieschaal 11). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van circa 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen (om aan te wenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof, extra inkomen genereren, financiering studie etc.). Tot slot geldt een collectieve salarisverhoging per 1 april 2019 van 3,25%.

solliciteren

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Edwin Arens, senior beleidsmedewerker afdeling Beleid en Planadvies (telefoonnummer 076 564 12 15).

Voor overige vragen kun je terecht bij Mijke Buit, HR-adviseur (telefoonnummer 076 564 10 54), tot en met 3 december 2018. Vanaf 4 december kun je contact opnemen met Fieke Spoormakers, HR-medewerker, op 076 564 18 33. Ook kan je kijken op onze website: www.brabantsedelta.nl.
 
Solliciteren kan tot en met 13 december via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 9 januari 2018, de tweede ronde op 15 januari. Vóór kerst 2018 worden kandidaten uitgenodigd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Deel deze vacature


Nieuws

27.07.2017 Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O / KNW

Iedere donderdag verschijnen de Watervacatures in de wekelijkse nieuwsbrief Waterstand van H2O en KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk).


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO