Procesbegeleider Waterkwaliteit
Als Procesbegeleider Waterkwaliteit voer je samen met de overige procesbegeleiders en procestechnologen de waterkwaliteitscontrole uit en bewaak je de distributie en productie processen. Je coördineert de monstername en lost zelfstandig problemen op.

Klik hier voor meer informatie over vacature Procesbegeleider Waterkwaliteit bij Evides in Kralingen
Junior Engineer Civiele Techniek/ Grondwaterbronnen
Intern wordt je door IF inhoudelijk opgeleid tot specialist brontechniek. Met de opgedane kennis help je in teamverband mee om voor onze opdrachtgevers een optimaal werkend WKO systeem te realiseren. De werkzaamheden bestaan zowel uit het ontwerpen van het grondwatersysteem als het controleren van de aannemer tijdens de realisatie hiervan.

Klik hier voor meer informatie over vacature Junior Engineer Civiele Techniek/ Grondwaterbronnen bij IF Technology B.V. in Arnhem
Secretaris-generaal van de Internationale Maascommissie
Onder het gezag van de voorzitter, zorgt de secretaris-generaal voor het goed functioneren van de commissie en haar werkgroepen bij de uitvoering van de taken, die hen zijn opgedragen. Met dat doel leidt hij/zij het secretariaat en is daar verantwoordelijk voor; daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de voorzitter van de commissie bij de opdrachten die deze hem/haar toevertrouwt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Secretaris-generaal van de Internationale Maascommissie bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Luik
Secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie
Onder het gezag van de voorzitter zorgt de secretaris-generaal voor het goed functioneren van de commissie en haar werkgroepen bij de uitvoering van de taken, die hen zijn opgedragen. Met dat doel leidt hij/zij het secretariaat en is daar verantwoordelijk voor; daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de voorzitter van de commissie bij de opdrachten die deze hem/haar toevertrouwt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Antwerpen
(Geo)Hydroloog Duurzame Energie
Je gaat werken met collega's die expert zijn op het gebied van geohydrologie en gaat een bijdrage leveren in multidisciplinaire projectteams met adviseurs en specialisten op het gebied van civiele techniek, werktuigbouwkunde en energietechniek.

Klik hier voor meer informatie over vacature (Geo)Hydroloog Duurzame Energie bij IF Technology B.V. in Arnhem
Onderzoeker Intelligent leidingnetbeheer
Voor het team Waterinfrastructuur zijn we op zoek naar een onderzoeker/adviseur, met verstand en kennis van zaken op het vlak van leidingnetbeheer en materialen. We verwachten dat deze medewerker bruggen helpt bouwen tussen theorie en praktijk en die ontwikkelde kennis en tools weet toe te passen in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie over vacature Onderzoeker Intelligent leidingnetbeheer bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein
Adviseur Bronbescherming
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van onderzoeken en het geven van onderbouwde adviezen met betrekking tot een optimale bronbescherming van onze grond- en oppervlaktewaterbronnen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Bronbescherming bij Evides in Kralingen
Technisch Sales manager Waterbehandeling
Als technisch Sales manager (verkoopadviseur) Waterbehandeling ben je betrokken bij het hele proces van advisering aan tot en met verkoop richting de klant, daartoe behoort ook het uitvoeren van lab- en praktijktesten om het meest geschikte product (waterbehandelingschemicaliën & hulpstoffen) te selecteren voor de opdrachtgever, teneinde de waterzuivering te optimaliseren.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technisch Sales manager Waterbehandeling bij Melspring in Den Haag en omstreken
Zoek in 34 vacatures:  

Trainee Stedelijk Water

bedrijfNationaal Watertraineeship
datum15-10-2018
werkveldWater (algemeen)
regioZuid-Holland
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsZuid Nederland
taakomschrijving

Onze opdrachtgever is een gemeente in Brabant met een rioolstelsel van ca. 1200 kilometer met daaraan gekoppeld 77.000 huishoudens en een aantal verschillende randvoorzieningen. Het beheer en onderhoud van dit stelsel wordt binnen het ruimtelijk economisch domein uitgevoerd door de afdeling Wijkzaken. Het cluster Stedelijk Water is een ambitieuze groep van professionals die zich bezighouden met beheer, onderhoud, innovatie van stedelijk water, nautisch beheer, klimaatadaptatie en verankering en uitwerking van nieuwe en bestaande beleid.

Werkzaamheden

Deze gemeente is op zoek naar een Trainee Stedelijk Water. Hij/zij levert (samen met adviseur en twee andere technisch specialisten) de technisch-inhoudelijke inbreng vanuit de dagelijkse beheerpraktijk bij de programmering, onderzoek, ontwerp en uitvoering van het onderhoud voor zijn/haar element.
 
Op basis van meetgegevens over het rioolstelsel stelt hij conclusies ten behoeve vervanging, renovatie en verbetering. Hij/zij implementeert en gebruikt de beheersystemen, geautomatiseerde systemen en monitoringsprogrammatuur en is tevens werkzaam op het gebied van automatisering voor stedelijk water (Meten, monitoren en hydraulische berekeningen).
 
Werkzaamheden
 
• Projectleider van diverse (onderzoeks)projecten waaronder, pilot schelpenbuffer bij de Kraaijenberg in Ulvenhout, waterspeelplek Grote Markt.
• Adviseren over beleidsregels voor water bij pilot van omgevingsplan Zuid in het kader van de omgevingswet.
• Adviseren programma van ruimtelijk adaptieve eisen voor beheer.
• Stresstesten: opstellen van planning en begroting, opstellen van een subsidie aanvraag die bij de provincie wordt ingediend.
• Ontwikkeling van online incidentenplan riolering.
• Input verzamelen voor en ondersteunen bij opstellen van het stedelijk water plan 2019-2023 (vGRP) en het gemeentelijk ruimtelijk adaptief plan.
• Kolken reinigingsbestek van inspanning naar prestatie gestuurd.
• Aanleg drainage, infiltratieriool Patrijzenlaar en Dassenlaar.
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
 
• Hij/zij inventariseert de kwaliteit van het element en beoordeelt de resultaten van het beheer en onderhoud en draagt bij aan verbeteringsplannen.
• Hij/zij levert een bijdrage aan het opstellen van een stedelijke meerjarenplanning van grootonderhoud op basis van beleidsplannen en huidige kwaliteit van de elementen.
• Hij/zij adviseert bij intake aanvragen projecten buiten het bestemmingsplan.
• Hij/zij is verantwoordelijk voor aansturen van het onderhoud en controle op waterkwaliteit van evenementenwaterleidingen en voor het beleid rondom stadsfonteinen. Advies geven bij de aanleg van nieuwe fonteinen.
• Hij/zij is aanspreekpunt voor meldingen op het vlak van klimaatadaptatie (subsidie groene daken, groene gevels) vanuit burger en gemeente.
• Hij/zij zorgt vanuit zijn/haar algemene deskundigheid voor de borging van technische randvoorwaarden.
• Hij/zij geeft vorm aan de implementatie van nieuwe wetgeving op het gebied van het element.
• Hij/zij toetst in- en externe uitvoeringsprogramma's op de consequenties voor de kwaliteit van de openbare ruimte op korte en lange termijn.
• Hij/zij draagt zorg voor de uitvoering van operationele plannen (inspectie-, reinigings- en maatregelenplan) en voert directie op een contract indien nodig.
 
Ten slotte wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij de functie zodanig uitvoert, dat deze zo optimaal mogelijk bijdraagt aan de totale prestatie van het ruimtelijk economisch domein.
 
Met wie heb je contact binnen deze functie?
 
• Contacten met elementmanagers binnen Wijkzaken.
• Contacten met collega's binnen het vakgebied binnen en buiten de directie .
• Informeren en adviseren van gemeentelijke overheden, provincies en waterschappen en burgers op het gebied van water.
• In- en externe opdrachtnemers.
 
Special Stedelijk Water
 
Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Watertraineeship. Als Nationaal Watertrainee werk je 4 dagen per week voor de organisatie en 1 dag per week aan het Persoonlijk Leiderschapsprogramma. In de special Stedelijk Water volg je ook vakinhoudelijke opleidingen bij Wateropleidingen en heb je - dankzij de samenwerking met Stichting RIONED - toegang tot de nieuwste kennis op het gebied van stedelijk water. In het opleidingsprogramma van Wateropleidingen krijg je specialistische vakopleidingen zoals Riolering, Stedelijk water, Regenwatervoorzieningen, Grondwateroverlast, en Klimaatbestendige stad. Zo verdiep je je inhoudelijk en bouw je door contact met medecursisten snel een netwerk op.

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949

functie-eisen

Eisen

- Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met specialistische kennis van stedelijk water.
- Je beschikt over kennis en inzicht of hebt affiniteit met betrekking tot planningen, begrotingen en budgetten.
- Je bent een teamspeler die beschikt over de competenties samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid.


Deel deze vacature


Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO