(Junior) Medewerker Heffingstechnologie
Voor het vaststellen van de hoogte van de heffing richten wij ons op bedrijfscontroles, representatieve monsterneming door bedrijven & adviesbureaus, het opstellen van meetbeschikkingen en het berekenen van de juiste heffing. Daarnaast hebben wij een opgave de discrepantie, het verschil in berekende vuillast en de inbare heffingen, zoveel mogelijk te verminderen.

Klik hier voor meer informatie over vacature (Junior) Medewerker Heffingstechnologie bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad
Adviseur Drinkwaterinfrastructuur
Als Adviseur Drinkwaterinfrastructuur bij WML ben je onderdeel van een ambitieus team dat zich bezighoudt met kennisintensieve vraagstukken gerelateerd aan de drinkwaterassets van bron tot tap. Je adviseert over lange termijnontwikkelingen in relatie tot de leidinginfrastructuur van WML.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Drinkwaterinfrastructuur bij NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in Maastricht
Adviseur Geohydrologie
Als adviseur geohydrologie houd je je bezig met waterkeringen en grondwater en past dat toe in veiligheidsanalyses en regionale droogteonderzoeken. Een goede kennis van de fysica, de gangbare modellen en statistiek is daarbij onmisbaar, maar we verwachten ook dat je in staat bent dit te vertalen naar de beheerpraktijk van waterschappen, Rijkswaterstaat en aannemers.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Geohydrologie bij HKV Lijn in Water in Lelystad / Delft
Adviseur Waterkeringen, Expertise Bekledingen
Als adviseur waterkeringen richt je je vooral op het uitvoeren van specialistische analyses van waterkeringen, in het bijzonder bekledingen. Een goede kennis van de fysica, de gangbare modellen en statistiek is daarbij onmisbaar, maar we verwachten ook dat je in staat bent dit te vertalen naar de beheerpraktijk van waterschappen, Rijkswaterstaat en aannemers.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Waterkeringen, Expertise Bekledingen bij HKV Lijn in Water in Lelystad, Delft
Technisch Sales manager Waterbehandeling
Als technisch Sales manager (verkoopadviseur) Waterbehandeling ben je betrokken bij het hele proces van advisering aan tot en met verkoop richting de klant, daartoe behoort ook het uitvoeren van lab- en praktijktesten om het meest geschikte product (waterbehandelingschemicaliën & hulpstoffen) te selecteren voor de opdrachtgever, teneinde de waterzuivering te optimaliseren.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technisch Sales manager Waterbehandeling bij Melspring in Den Haag en omstreken
Projectleider (S11) in de rol van IPM Projectmanager
Je stuurt als projectleider je projectteamleden aan en zorgt dat zij hun werk optimaal kunnen doen. Je projectteamleden zijn veelal afkomstig uit de andere afdelingen van het Hoogheemraadschap. Projectondersteuning wordt geleverd vanuit de eigen afdeling.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider (S11) in de rol van IPM Projectmanager bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Projectleider (S12) in de rol van Projectmanager Implementatie Omgevingswet
Als projectleider leid je zelfstandig (veelal ook niet-)technische programma’s en projecten, en geeft daarbij leiding aan specialisten zoals omgevingsmanagers, gebiedsmanagers en kostendeskundigen, en projectleiders die investeringsprojecten uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie over vacature Projectleider (S12) in de rol van Projectmanager Implementatie Omgevingswet bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Manager Watertechnologie
Als manager TWA vertegenwoordig je de afdeling TWA in het MT van WLN, samen met de manager Laboratorium & Monsterneming, de Manager Financiën & Ondersteuning en de directeur van WLN.

Klik hier voor meer informatie over vacature Manager Watertechnologie bij WLN in Glimmen
Beleidsadviseur waterkwaliteit
In deze functie ontwikkel je integraal beleid en adviseert hierover het bestuur. Daarbij richt je je op de thema’s waterkwaliteit en watervoorziening. Je levert inhoudelijk inbreng in verschillende in – en externe planprocessen, zoals ruimtelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsadviseur waterkwaliteit bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam
Zoek in 24 vacatures:  

Trainee Monitoring & Innovatie

bedrijfNationaal Watertraineeship
datum27-08-2018
werkveldWater (algemeen)
regioZeeland
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatsZeeland
taakomschrijving

Nieuwe uitdagingen zoals klimaatadaptatie, keten denken, nieuwe stoffen, Kaderrichtlijn Water, etc. vragen om  complete informatievoorziening voor de monitoring van het watersysteem- en het afvalwaterketenbeheer. Dit waterschap in Zuid West Nederland wil daarom toewerken naar een meer integrale monitoringaanpak.

Afdelingen moeten meer data met elkaar uitwisselen om aan de nieuwe informatiebehoefte tegemoet te komen. Momenteel wordt er nog te sectoraal omgegaan met monitoring omdat men vooral gericht is op de eigen afdelingsprocessen. De organisatie zoekt een trainee die een nieuwe en brede visie op informatievoorziening en de onderliggende monitoringsprocesen op gaat zetten.

Werkzaamheden 
Als trainee ga jij samen met de betrokken afdelingen een monitoringvisie op hoofdlijnen opstellen. Hierbij ga je met een objectieve, innovatieve en frisse blik te werk. De op te stellen ‘visie op hoofdlijnen' vormt vervolgens de basis voor een integraal monitoringsplan voor de waterafdelingen.

Jouw eerste taak is het inventariseren van de informatiebehoefte van de organisatie. Vervolgens stel je in overleg met betrokken partners de monitoringvisie vast. De adviezen die in jouw visie terugkomen, zijn gericht op het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en de monitoring. Daarmee onderzoek je onder andere de inwinning van gegevens, het gegevensbeheer, applicatiebeheer en de manier waarop informatie ontsloten wordt.

Doel/resultaat

1. Er naar toe werken dat we voorbereid zijn voor de toekomst op gebied van:
a. bigdata
b. open source
c. nieuwe meettechnieken
d. delen en integreren van data van verschillende bronnen en partijen
e. samenwerkingsverbanden
f. integratie van monitoring en modellering gericht op betrouwbare systeemanalyses en voorspellingen
g. Eén dashboard, met daarin telemetrie, GIS, historie van kwantiteit, kwaliteit en keten
h. Gegevens en informatie zijn apparaat-onafhankelijk, continue en overal beschikbaar

2. Inzicht verschaffen in kwaliteit en doelmatigheid van:
bedrijfsprocessen rond het inwinnen, verwerken, opslaan en ontsluiten van informatie een goede balans hebben tussen inspanning en resultaat

Aan het eind van het traject vormt de monitoring en informatievoorziening (op gebied van watersystemen en afvalwater) van het waterschap de basis voor een innovatieve bedrijfsvoering.

Eisen 
Wat zoeken we?
• Een generalist met brede blik die vernieuwend bezig kan zijn. Je bent een zelfstandige en analytische werker, die mensen kan enthousiasmeren en houdt van netwerken en verbinden.
• Bij voorkeur een WO-er op gebied van Environmental Sciences of Aardwetenschappen evt. HBO+'er Milieukunde met affiniteit voor gegevensbeheer en (geo-)informatie of
• Een WO-er op het gebied van informatiekunde, met kennis van of interesse in waterbeheer en/of afvalwaterketenbeheer.

Je staat onder directe begeleiding van het afdelingshoofd Water en/of het afdelingshoofd Zuiveringsinstallatie. Daarnaast heb je operationele begeleiding vanuit de beleidsmedewerkers van de betrokken afdelingen (Water, Zuivering en Installatiebeheer, Waterbeheer en Facilitaire Zaken & ICT)

De functie wordt ingevuld via het Nationaal Watertraineeship. Dit houdt in dat je vier dagen per week aan het werk bent in bovengenoemde functie en de vijfde dag traineedag hebt. De traineedag bestaat onder andere uit een Persoonlijk Leiderschapsprogramma vol trainingen, coaching en intervisie plus het werken aan gezamenlijke waterprojecten bij uiteenlopende organisaties binnen de watersector.

Informatie 
Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949


Deel deze vacature


Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO