Adviseur Ecohydrologie
Wat is de relatie tussen de grondwaterwinning en een nabijgelegen natuurgebied? Wat zijn effectieve hydrologisch maatregelen bij natuurherstel? Hoe zijn grondwaterwinning en natuur duurzaam te combineren? Hoe creëer je maximale natuurwaarde in onze waterwingebieden? Dit zijn enkele vraagstukken waar je je als Adviseur ecohydrologie bij Brabant Water mee bezig gaat houden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Ecohydrologie bij Brabant Water in Breda
Adviseur Geohydrologie
Wat is het invloedsgebied van een winning? Hoe groot is het effect van een winning op de landbouw of natuurgebied? Vormt deze bodemverontreinigingen een bedreiging voor de winning? Wat is de waterkwaliteitsontwikkeling van een winning in de komende 15 jaar? Dit zijn enkele vraagstukken waar je je als Adviseur Geohydrologie bij Brabant Water mee bezig gaat houden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Geohydrologie bij Brabant Water in Breda
Senior Adviseur Geohydrologie
Is er in de toekomst nog voldoende betrouwbaar grondwater voor drinkwater beschikbaar? Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering op de beschikbaarheid van grondwater? Hoe zijn grondwaterwinning, natuur en landbouw duurzaam te combineren? Dit zijn enkele vraagstukken waar je je als Senior Adviseur Geohydrologie bij Brabant Water mee bezig gaat houden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Senior Adviseur Geohydrologie bij Brabant Water in Breda
Adviseur Waterveiligheid, waterkerende kunstwerken
Je bent als adviseur Waterveiligheid verantwoordelijk voor het onderdeel waterkerende kunst-werken. Vanuit jouw specialistische kennis adviseer je de organistatie op het gebied van water-kerende kunstwerken en leidingen in waterkeringen. Je bent verantwoordelijk voor het tech-nisch toetsen en het beoordelen van waterkerende kunstwerken en leidingen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Waterveiligheid, waterkerende kunstwerken bij Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk
Beheerder Riolering en Waterhuishouding
We zijn op zoek naar een enthousiaste, representatieve en ervaren beheerder riolering en waterhuishouding met aantoonbare affiniteit met integraal, fysiek en sociaal beheer en water die zich voor langere tijd wil verbinden aan gemeente Oirschot.

Klik hier voor meer informatie over vacature Beheerder Riolering en Waterhuishouding bij Gemeente Oirschot in Oirschot
Vacature Medewerker Kwaliteitsmanagement
In jouw rol als Medewerker Kwaliteitsmanagement ga jij je bezighouden met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en Milieu & Energie. Binnen Oasen ben jij op dit gebied het aanspreekpunt. Jij gaat aan de slag met het uitwerken, implementeren en communiceren van verbeteringen rondom ons MVO beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Vacature Medewerker Kwaliteitsmanagement bij Oasen Drinkwater in Gouda
Zoek in 35 vacatures:  
Algemeen nieuws

05.01.2015 Gilde herleeft in Boxtel

Op dit moment verlaat vrijwel dagelijks ervaren personeel door pensionering de watersector. En daarmee verdwijnt ook de jarenlange praktijkkennis die zij opbouwden. Dat het vakmanschap in het waterbeheer zo ernstige hiaten kan oplopen, is een breed onderkend risico. Oudere werknemers hebben in hun dagelijkse werk nauwelijks tijd om jonge collega's - als die al binnen komen - de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Tegelijk is het noodzakelijk dat het vakmanschap groeit, juist om de toegenomen complexiteit in het waterbeheer te hanteren.

Steeds meer onderkent de sector dat deze vertrekkende werknemers de kans moeten hebben hun waardevolle praktijkkennis over te dragen aan een jongere garde. Een van de mogelijkheden voor verbeterde kennisoverdracht is het inrichten van een gilde. Daarbij wordt de Middeleeuwse ‘meester gezel' relatie teruggebracht op de werkvloer.

De gemeente Boxtel gaat experimenteren met deze vorm van kennisoverdracht binnen de gecombineerde werkterreinen (afval)water, groen en wegen en stelt een zogenaamd ‘Regenbooggilde' in.

Operationele kennis
In een periode van twee jaar zullen de jongeren met oudere werknemers meelopen. Er is voldoende tijd om allerlei operationele kennis over te brengen, waaronder die van het plaatselijke waterbeheer. Want hoe werkt het nu echt? Wat zijn eigenaardigheden die optreden in het watersysteem in het gebied? Deze ‘kneepjes' zijn zelden te vangen in procedures en handboeken.

Start voor het traject vormt een zogeheten Speech Act op 2 februari 2015, waarin wethouder en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en het ministerie van I en M, in een ‘taalhandeling' hun steun uitspreken aan het initiatief. Hiermee zijn ook de Watercoalitie en het Nationaal Watertraineeship betrokken.
"Het Gilde zal geen echte organisatie worden, maar een continue leerstructuur, waaraan organisaties zich committeren," benadrukt Govert Geldof van het Nationaal Watertraineeship. Er zijn daarbij drie leeftijdsgroepen aan zet, een jongere, een oudere, en een "verbinder" (een veertiger). De jonge trainee zal vier dagen werken en een dag leren. Het is een situatie die niet alleen de jongere en de organisatie voordelen biedt. "Voor ouderen betekent het traject waardering van hun vakmanschap", zegt Geldof. Zij kunnen aan het einde met oprechte voldoening de deur achter zich dichttrekken.

Deel dit artikel:


Meer nieuws


Oudere artikelen...


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO