Waterschap Noorderzijlvest logo Watervacatures.nl

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Over Waterschap Noorderzijlvest

Ons werk

Wij dragen elke dag bij aan veilig leven met water, werken aan schoon, gezond water en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen.

Veilig leven met water

We leven in één van de gevaarlijkste gebieden ter wereld, omdat ons land onder zeeniveau ligt. Om ons tegen het water te beschermen, hebben we dijken en kades gemaakt. Soms valt er veel regen in korte tijd. Wat teveel is bergen we op in gebieden die daarvoor zijn ingericht. Zo houden we droge voeten. We moeten veilig leren leven met soms teveel en soms te weinig water.

Schoon en gezond water

We letten op de kwaliteit van het oppervlaktewater: minder bestrijdingsmiddelen, meer ruimte voor planten en (water)dieren en natuurvriendelijk onderhoud. We doen dat samen met agrariërs en organisaties die terreinen beheren.

Gezuiverd water

We gebruiken allemaal water. Het waterschap maakt dit water weer schoon. Per jaar gaat het om 55 miljard liter water.

Voldoende water in elk seizoen

We werken aan een goede aan- en afvoer van water. We maken afspraken over peilen. En we houden waterstanden goed in de gaten.

Klimaat en duurzaamheid

Ons klimaat verandert. En dat betekent nogal wat. We krijgen steeds meer te maken met lange periodes van hitte, neerslagtekort en droogte, maar ook met hoosbuien en wateroverlast door langdurige regen. Klimaatverandering vraagt een gezamenlijke inzet van overheden, bedrijven en inwoners.

 

Vacatures bij Waterschap Noorderzijlvest