WaterschapLimburg Watervacatures.nl

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Limburg

Over Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 400 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied.

Ons werk

Wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen.

  • We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan.
  • We leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, schoon en natuurlijk water.
  • We zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven.
  • We monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken.

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groot. Waterveiligheid, klimaatverandering en waterkwaliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons werk. En daar werken we met zo’n 400 waterschappers dag in dag uit aan met veel passie. Met de omgeving én voor de omgeving.

Wij zijn een uitvoerende overheidsorganisatie met een gekozen bestuur dat ons beleid bepaalt. Deze bestuursleden behartigen met zorg de belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in Limburg.

Industry Type: TopBedrijf

Vacatures bij Waterschap Limburg