Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta

Breda

Over Waterschap Brabantse Delta

Wat doet het waterschap?

Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. We zorgen dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant.

Veilige dijken

Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken.

Water in de sloot

Verdroging van de bodem is één van de problemen binnen het Nederlandse waterbeheer. Verdroging ontstaat door het onttrekken van grondwater en een te snelle afvoer van regenwater via sloten en andere waterlopen. Hierdoor krijgt het water onvoldoende tijd om in de bodem te zakken en zo de hoeveelheid grondwater aan te vullen.

Zuiveren van afvalwater

Schoon water is van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Daarom werkt waterschap Brabantse Delta hard aan het voorkomen en bestrijden van watervervuiling.

Klimaat en duurzaamheid

Het klimaat verandert, steeds vaker krijgen we te maken met de gevolgen ervan. Het regent meer en langer en dat kan zorgen voor wateroverlast. Het is ook langer warm en droog. De droogte heeft grote gevolgen voor landbouw en natuur, de waterkwaliteit en zorgt voor hittestress in steden. Verschillende maatregelen dragen bij aan het duurzaam maken van onze leefomgeving. Alle kleine stapjes helpen. Kom ook in actie, laat je inspireren en kijk wat je zelf kunt doen! Samen werken we aan een beter klimaat en milieu, voor nu en in de toekomst.

Vind waterwerk dat raakt bij waterschap Brabantse Delta

Weinig is zo belangrijk als water. Dat voel je als je werkt bij waterschap Brabantse Delta. Met zo’n 600 enthousiaste collega’s dragen we elke dag bij aan veilig wonen, werken en genieten in en om het water. Ben jij op zoek naar leuk werk, fijne collega’s en belangrijk werk? Bekijk al onze vacatures en maak kennis met waterwerk dat raakt.

Vacatures bij Waterschap Brabantse Delta