Socotec logo watervacatures.nl

SOCOTEC

SOCOTEC

Over SOCOTEC

SOCOTEC: Uw partner in Gebouwprestatie, Geotechniek en Milieuexpertise, en Risico management & Claims

Welkom bij SOCOTEC, dé toonaangevende partner voor al uw behoeften op het gebied van Gebouwprestatie, Geotechniek en Milieuexpertise, en Risico management & Claims. Met meer dan 400 toegewijde medewerkers, verspreid over 12 kantoren in Nederland, staan wij altijd klaar om u te ondersteunen bij elke stap van uw project. Ons deskundige team is erop gericht om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden, afgestemd op uw specifieke behoeften, en te zorgen voor een succesvolle realisatie van uw projecten.

SOCOTEC bestaat uit een drietal werkgebieden. Binnen het werkgebied Gebouwprestatie houden we ons dagelijks bezig met het gezond maken én houden van gebouwen. Een fijne plek creëren voor mensen om te wonen en te werken.

Al meer dan 25 jaar leveren wij binnen ons werkgebied advies en diensten wanneer het gaat om drinkwaterkwaliteit, binnenklimaat, energieprestatie, veiligheid en comfort: de vijf eigenschappen die bepalen hoe gezond een gebouw is. 

SOCOTEC is dé ondergrond specialist.

We hebben alle kennis en kunde in huis om u bij de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele, waterkering- en bouwprojecten op geotechnisch gebied te begeleiden en te ontzorgen. We denken actief mee om uw project op een betrouwbare, maar vooral ook op de meest economische manier te realiseren.

Bij bouwen op of beneden maaiveld zijn de risico’s gerelateerd aan de ondergrond veel groter, en vaak minder goed te duiden, dan bij de bouwactiviteiten boven maaiveld, of het nu gaat om het realiseren van grote grondlichamen, het installeren van funderingspalen of het realiseren van een complexe bouwput in stedelijk gebied. SOCOTEC kan deze risico’s inzichtelijk maken, zowel op technisch als financieel gebied en uitvoeringsmethoden voorstellen om de risico’s weg te nemen of te mitigeren. Met ruim 20 geotechnische en milieutechnische adviseurs bestrijken we het gehele geotechnische spectrum van funderingsontwerp, bemalingen, grondkeringen en kraanopstelplaatsen tot zettings- en stabiliteitsanalyses, maar ook het milieutechnisch spectrum van een eenvoudig NEN-onderzoek tot en met saneringsbegeleiding.

Om de geotechnische en milieutechnische risico’s goed in kaart te kunnen brengen is inzicht nodig in de grondopbouw en het grondwater, maar ook in de omgeving van een project, met name indien binnenstedelijk wordt gebouwd. Niet alleen in de staat van de omliggende bebouwing en de funderingswijze, maar ook bijvoorbeeld in de aanwezigheid van (ondergrondse) infrastructuur grondwaterverontreinigingen, kwetsbare natuur, beschermde gebieden en KWO-installaties.

Op het gebied van Risico Management richten de professionals van SOCOTEC zich op risico-analyses, beheersmaatregelen & monitoring van risico’s in de vorm van.

Op het gebied van risicomanagement en claims leveren wij diensten aan ondernemingen die zich voornamelijk richten op de bouw- en transportsector. Typische opdrachtgevers / partners waarmee wij werken zijn overheden, bouwondernemingen, installatiebedrijven, architecten, adviseurs en verzekeraars / assurantiemakelaars.

De professionals van SOCOTEC richten zich op risico-analyses, beheersmaatregelen & monitoring van risico’s in de vorm van : 

  • Bouwkundige opnames
  • Metingen
  • Onderzoek naar funderingsproblematiek

Contact Info

Website https://www.socotec.nl/carriere

Vacatures bij SOCOTEC