Gemeente Almere logo InfraJobBoard

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Over Gemeente Almere

Over het programma Almere 2.0
Almere is in minder dan een halve eeuw uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Het is inmiddels de achtste stad van Nederland. En Almere groeit door. De komende 30 jaar is er in de regio behoefte aan ruim 400.000 woningen. Almere is gevraagd ruimte te bieden voor zo’n 60.000 nieuwe woningen. Maar daarvoor is meer nodig dan alleen huizen bouwen.
Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, waar ze met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere werken samen aan dit programma.
Almere en de regio
Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaal concurrerende regio zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden in en rond het Markermeer-IJmeer. Deze toekomstvisie is vastgelegd in de Regio- Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Hierin staan ook de ambities voor de gezonde groei van Almere beschreven waar het programma Almere 2.0 uitvoering aan geeft.
Gebiedsontwikkeling
Almere is divers en krijgt nóg meer variatie. Er komen andere typen woningen en wijken dan die al in Almere aanwezig zijn. Daarnaast bouwen we de komende jaren voort in Almere Poort, Nobelhorst, Hortus en Oosterwold. Ook denken we verder na over de invulling van Almere Pampus.

Vacatures bij Gemeente Almere